Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal – 2 unități

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de  specialist principal în cadrul Direcției  analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Asigurarea calității documentelor de politici și a actelor normative cu referire la managementul  educațional

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  • Participarea la elaborarea politicilor educaționale la nivel local;
  • Analizarea, ex-ante și ex-post, a situației din sistemul educațional municipal în vederea identificării priorităților, asigurării consecutivității și continuității procesului de implementarea a politicilor educaționale;
  • Acordarea consultațiilor metodice privind elaborarea programelor strategice de dezvoltare a sistemului educațional municipal;
  • Asigurarea condițiilor de respectare a cadrului normativ și a conformității politicilor  sectoriale  în instituțiile educaționale;
  • Elaborarea dărilor de seamă/rapoartelor cu privire la activitatea DGETS;
  • Elaborarea materialelor de analiză privind rezultatele monitorizării și impactului implementării politicilor sectoriale;
  • Coordonarea statelor de personal ale instituțiilor de învățământ din subordine.

Mai multe detalii..Specialist-principal-Directia-analiza-si-monitorizarea-procesului-de-implementare-a-politicilor-educatoionale-

Data limită de depunere a actelor: 28.03.22, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com