Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției achiziții publice

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  superior în cadrul Direcției achiziții publice.

 Scopul general al funcției, conform fișei postului:

 Desfășurarea  procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  • Organizarea și desfășurarea activității grupului de lucru pentru achiziții în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
  • Elaborarea documentelor de licitație și alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziții;
  • Întocmirea și încheierea contractelor de achiziții publice cu operatorii economici;
  • Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislației în vigoare.

Mai multe detalii.. Specialist-superior-Direcția-achiziții publice

Data limită de depunere a actelor: 08.06.2022, în timpul orelor de program: 8.00-17.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com