Desfășurarea lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău informează că din cele 195 de instituții educaționale din municipiul Chișinău, unde au fost prevăzute reparații în anul curent, în 168 de unități lucrările au fost deja realizate sau sunt la etapa de finalizare. În restul instituțiilor de învățământ lucrările de renovare sunt la etapa de semnare a contractelor sau de inițiere a intervenției. Redăm succint situația la zi.

Pentru reabilitarea instituțiilor educaționale, din bugetul municipal pentru anul curent au fost alocați 169,5 milioane de lei. Majoritatea lucrărilor de reparație urmează a fi finalizate către data de 20-25 august, a. c., astfel ca la 01 septembrie elevii să aibă parte de săli modernizate.

Totodată, pentru reabilitarea a 92 de instituții de educație timpurie au fost alocați 30,4 milioane de lei. Dintre acestea, în 48 de unități lucrările au fost deja finalizate, iar în 34 IET reparațiile sunt în desfășurare. În restul instituții de educație timpurie lucrările sunt la etapa de contractare sau de începere a intervențiilor.

Cât privește situația în cadrul instituțiilor liceale, e de menționat că pentru reparația a 51 de unități au fost alocați 37,8 milioane de lei. Dintre acestea, în 2 instituții lucrările au fost finalizate, iar în 37 sunt în desfășurare. În celelalte unități lucrările sunt la faza de început sau de semnare a contractelor.

În context menționăm că se efectuează monitorizarea strictă a procesului de reparații în instituțiile educaționale, spre a evita eventualele șantiere către începutul noului an școlar. Astfel, responsabilii ies zilnic în teren pentru a supraveghea starea de lucruri, evoluția lucrărilor și respectarea termenelor de finalizare a reparațiilor.