Desfășurarea procesului educațional la disciplina Limba și literatura rusă în anul de studii 2022-2023 școala cu predare în limba română

In cadrul atelierului s-a discutat despre organizarea procesului educațional la disciplina Limba și literatura rusă în anul de studii 2022-2023 școala cu predare în limba română.

În cadrul Reuniunii metodice s-a discutat

1. Respectarea, cu strictețe, a prevederilor Reperele metodologice de organizare a procesului educațional la disciplină, cu accent pe:

 Cadrul normativ de organizare;  Dominante manageriale de implementare a curriculumului la disciplină;  Temele de cercetare şi aplicare;  Strategia de proiectare (Proiectarea didactice de lungă durată; Proiectarea pe unități de învățare sau Proiectarea didactică zilnică;  Reglementarea temelor pentru acasă (Instrucțiunea privind managementul temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal, ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.2018.);  Aspecte specifice privind organizarea procesului educațional (Planul de recuperare/ de recapitulare/ sau de consolidare, la necesitate; Perioada de adaptare a elevilor din clasa a V-a; Asigurarea condițiilor de acces/ reintegrarea copiilor din diasporă).

2. Evaluarea și notarea rezultatelor învățării în vederea optimizării procesului de instruire în instituțiile de învățământ general, în anul de studii 2022-2023.