Despre acțiunile realizate și activitățile planificate, astăzi la prima oră, în cadrul emisiunii ”Între DA și NU”

Proiectul „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi” este în plină desfășurare. Despre acțiunile realizate și activitățile planificate, astăzi la prima oră, în cadrul emisiunii ”Între DA și NU” a postului de radio ECO FM antrenați în discuții constructive au fost invitații Dr. KLAUS – expertul internațional în învățământ profesional tehnic pentru o Economie verde și Corina Zavtoni – managerul de proiect

În cadrul emisiunii de astăzi ”Între DA și NU”, a postului de radio ECO FM, care poate fi vizionată accesând https://ecofm.md/2021/11/29/intre-da-si-nu-29-11-2021/ discuțiile s-au axat pe activitățile planificate pentru implementarea proiectului, inclusiv semnarea unui Acord de Parteneriat al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău cu ECO FM, care va consolida relațiile de colaborare în perspectiva dezvoltării unor astfel de proiecte pe termen lung.

În context, dna Corina Zavtoni – managerul de proiect, a comunicat detaliile calendarului Concursului municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde” pentru instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II, special și extrașcolar, fondator al cărora este Consiliul municipal Chișinău, menționând care este grupul țintă, limita bugetară de finanțare a proiectelor înaintate de școli și termenul limită de depunere a propunerii de proiect de către acestea, data limită fiind 01.12.2021.

O atenție sporită în cadrul discuțiilor, a fost acordată importanței Sesiunilor de formare a cadrelor manageriale si didactice din școlile publice municipale, activități organizate și desfășurate de către DGETS. În context este de apreciat Feedback-ul expertului internațional Dr. Klaus privind Sesiunile de formatori.

Totodată, în cadrul emisiunii a fost relatată activitatea Expertului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Dr. KLAUS, dlui fiind în calitate de partener strategic, care împărtășește aceleași valori educaționale și susține inițiativele ce au drept scop optimizarea educației pentru o dezvoltare durabilă grație elaborării unei culturi de ecologizare a școlilor publice și promovarea învățământului dual pentru elevi în parteneriat cu instituțiile publice de învățământ prin remarcabila contribuție la dezvoltarea învățământului profesional tehnic pentru o Economie Verde din Republica Moldova pe parcursul a ultimilor 5 ani.

Menționăm că, Proiectul mai presupune și Dotarea cu tehnică de învățare a meseriilor ecologice pentru instruirea copiilor și adolescenților a Centrului municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale, organizarea în anul 2022 a Târgului „Testează-ți meseria” destinat orientării în cariera a elevilor și tinerilor din municipiul Chișinău. 

Reprezentanții postului de radio ECO FM au remarcat faptul că obiectivele Proiectului oferă o mulțime de măsuri concrete care abia așteaptă a fi puse în aplicare în sistemul educațional public municipal, și vor contribui la realizarea acestora cu succes.

La implementarea Proiectului vor fi încadrați în procesul de formare și instruire circa 5 000 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ primar și secundar, extrașcolar și special, publice din municipiul Chișinău. Astfel, vor fi implicați în activități de ecologizare circa 50 000 de elevi ai acestor școli – considerați beneficiari finali ai proiectului. Pe baza rezultatelor Proiectului, elevii vor oferi idei specifice și vor desfășura acțiuni menite să îmbunătățească situația de mediu în municipiul Chișinău și să atragă atenția pe termen lung a publicului larg asupra acestuia.

Scopul Proiectului constă în adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora, precum și dezvoltarea competențelor învățământului dual în școlile publice din municipiul Chișinău.

Menționăm că, activitatea face parte din Programul de formare „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” și este organizat cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Emisiunea poate fi vizionată în întregime pe pagina web https://ecofm.md/2021/11/29/intre-da-si-nu-29-11-2021/