Dezbateri publice asupra „MENIULUI-MODEL Unic”

Dezbateri publice asupra „MENIULUI-MODEL unic” pentru copiii din instituțiile de educație timpurie (3-7ani) cu regim de activitate de 9,5-10 ore din  orașul Chișinău pentru anul 2020 -2021 sezon (vară-toamnă)

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău sub egida Primăriei  municipiului Chișinău a organizat astăzi, 20 mai 2021, dezbateri publice, asupra „MENIUL-MODEL unic” pentru copiii din instituţiile de educaţie timpurie (3-7ani) cu regim de activitate de 9,5-10 ore din  orașul Chișinău pentru anul 2020 -2021 sezon (vară-toamnă).

Scopul elaborării acestui proiect constă în organizarea corectă a procesului de alimentație în grădinițele din Chișinău prin:

  • Stabilirea gradului de responsabilitate a tuturor actorilor implicați în procesul de alimentație în grădinițele municipiului la toate etapele procesului;
  • Oferirea unor repere clare de organizare a alimentației;
  • Asigurarea dreptului copiilor la o alimentație sănătoasă și echilibrată.

La activitate au participat reprezentanții organelor competente și anume: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Centrul de Sănătate Publică; Agenția Achiziții Publice; Agenţii economici; Asociația Obștească Părinți Solidari;  reprezentanții mass-media şi alte persoane cointeresate.

În cadrul discuțiilor publice, Ion CEBAN, Primarul General al municipiului Chișinău a solicitat responsabilitate din partea tuturor actorilor implicați în acest proces pentru a îmbunătăţi alimentația copiilor şi elevilor.

Viceprimarul de ramură, Angela CUTASEVICI, moderatorul dezbaterilor, a precizat că, îmbunătățirea procesului de alimentație în instituțiile de educație timpurie și anume elaborarea Meniului model unic, vară-toamnă a fost în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea „Instrucțiunii privind organizarea alimentației” și Ordinului Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general”. Totodată la alcătuirea Meniului model unic s-au respectat următoarele principii:

  • Rația alimentară corespunde vârstei copiilor, necesităților în energie şi substanțe nutritive, MS nr. 910 din 02.10.2020 , Meniul model fiind variat (unele şi aceleași bucate nu se repetă atât în timpul zilei cât şi în timpul săptămânii).
  • Regimul alimentar al copiilor fiind alcătuit din 4 mese (2 mese principale şi două gustări), deoarece grădinițele activează în regim de 9,5-10 ore pe zi, valoarea calorică a raţiei alimentare este de 75% din norma fiziologică de consum zilnic MS nr. 638 din 12.08.2016 punctul IV.
  • Zilnic, în meniu sunt servite fructe proaspete (220 gr), cantitatea recomandată în (MS nr. 910 din 02.10.2020 1), s-a exclus cina şi s-a introdus gustarea II, fiind variată şi consistentă.
  • Pentru alcătuirea corectă a „MENIUL-MODEL unic” (sezon vară-toamnă) s-a ținut cont de compatibilitatea produselor alimentare (MS nr. 638 din 12.08.2016
  • Lista produselor alimentare interzise în alimentația copiilor nu au fost introduse în meniu anexa nr. 2 MS nr. 638 din 12.08.2016
  • Norma zilnică a laptelui și a produselor din lapte a fost micșorată de la 500 gr/zi până la 410, tab.1 MS nr. 910 din 02.10.2020
  • S-a micșorat cantitatea de zahăr, crupe, unt, tab.1MS nr. 910 din 02.10.2020, în același timp s-a introdus compotul din fructe proaspete, ceaiul de plante.

Menționăm că inițial, MENIUL-MODEL unic a fost întocmit de către un grup de lucru (directori de instituții, lucrători medicali, tehnologi în alimentația publică) în cadrul DGETS, cu recomandările de rigoare a specialiștilor nutriționiști reprezentanți ai ANSP și CSP. Ulterior acesta a fost supus consultărilor publice https://cutt.ly/AbMKGEV. Astfel, DGETS a invitat spre colaborare toți reprezentanții societății civile, cei care au dorit sa se implice in vederea elaborării noului meniu alimentar sănătos și corect, pentru a asigura în continuare o alimentație de calitate și o dezvoltare armonioasă a copiilor din municipiu. În context menționăm că, administrația DGETS a luat act de toate propunerile parvenite în cadrul discuțiilor publice și neapărat va veni cu modificări în Modelul Meniu unic, evident în limita prevederilor actelor normative în vigoare.

Aprobarea „MENIUL-MODEL unic”  va permite crearea condițiilor și posibilităților egale pentru toți copiii, în scopul eficientizării procesului de alimentație în grădinițele din Chișinău şi ameliorarea statutul nutrițional al copiilor. Alimentația a fost şi rămâne o prioritate absolută pentru DGETS.