35 de asistenți ai educatorilor din 20 de instituții de educație timpurie din municipiul Chișinău sunt beneficiari ai Certificatelor de Calificare, cu acte în regulă

ℹ35 de asistenți ai educatorilor din 20 de instituții de educație timpurie din municipiul Chișinău sunt beneficiari ai Certificatelor de Calificare, cu acte în regulă
***********************************************************************
🤝În urma unui Parteneriat viabil dintre Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal și Colegiul „Alexei Mateevici”, sub egida Primăriei municipiului Chișinău, privind necesitatea formării asistenților de educatori în municipiu, 35 de asistenți de educatori au participat la programul de formare „Dezvoltarea competențelor profesionale ale asistenților de educatori în vederea asigurării condițiilor psihopedagogice eficiente în creșterea, îngrijirea și educarea copiilor” (5 credite).
🗓Astfel, astăzi 27 octombrie 2021, în sala de festivități a Colegiului „Alexei Mateevici” au fost înmânate primele Certificate de validare a competențelor la calificarea: Asistent al educatorului. Diplomele au fost înmânate de Viceprimara municipiului Chișinău, dna CUTASEVICI Angela și Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS.
📌În acest context, a fost oferită această programă de formare, care are un scop major tridimensional, în speranţa că beneficiarii vor:
✅Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în activitatea profesională şi cea cotidiană.
✅Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru obținerea succesului în activitatea zilnică.
✅Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea plusvaloare academică în domeniul educației care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.
🔝Scopul acestei formări este bazată pe crearea unor competențe psiho-pedagogice, prin dezvoltarea unor capacităţi şi atitudini care au la bază anumite cunoştinţe pertinente, având ca finalitate constituirea unui comportament pedagogic performant.
🧑‍🏫Pregătirea de specialitate temeinică în condiții specifice de activitate, constituie calitatea esenţială şi fundamentală pentru exercitarea cu competenţă şi eficienţă a activităţilor educaţionale. Rolul asistenților de educatori, formarea profesională continuă şi dezvoltarea carierei lor constituie o prioritate pentru societatea contemporană.
🧑‍🏫Formarea profesională a acestora, implicați în procesul de instruire practică a copiilor în municipiul Chișinău la momentul actual, reprezintă un proces coerent, care înglobează pregătirea lor profesională iniţială și formarea continuă în domeniul educațional.