Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare  cu  Centrul  Municipal  de  Tineret  Chișinău lansează Programul municipal de Granturi  – 2021 pentru organizațiile de tineret  și grupurile de inițiativă din municipiul Chișinău 

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare  cu  Centrul  Municipal  de  Tineret  Chișinău lansează Programul municipal de Granturi  – 2021 pentru organizațiile de tineret  și grupurile de inițiativă din municipiul Chișinău 

Având ca temei Decizia Consiliului municipal Chișinău  nr.25 /4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua” DGETS  lansează Programul municipal de Granturi – 2021 pentru organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă din municipiul Chișinău, care este destinat susținerii și dezvoltării sectorului de tineret  prin care se va oferi,  în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

În cadrul Programului  vor fi susținute proiectele care vor contribui la  realizarea politicilor de tineret la  nivel  municipal  în baza a patru priorități:

  • Participarea tinerilor și voluntariat
  • Servicii pentru tineri și sănătatea tinerilor
  • Oportunități economice pentru tineri, angajarea în câmpul muncii
  • Consolidarea sectorului de tineret.

Notă: Anexele pot fi descărcate din  Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului municipal  de Granturi – 2021 pentru organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor.Anexa 1

Activitatea se desfășoară în perioada pandemiei provocată de COVID-19 și în acest sens încurajăm  desfășurarea evenimentelor  în format ONLINE întru prevenirea și respectarea măsurilor de siguranță impuse.

Prin activitatea  dată DGETS susține și promovează prevederile  Convenției Europene pentru apărarea drepturilor și  libertăților  fundamentale ale omului, care este un instrument important în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare și a Declarației de la Salamanca (Spania), 1994, referitor la asigurarea  educației copiilor,  tinerilor și adulților cu cerințe educaționale speciale  în procesul  de educație.

  • Dosarul  poate fi depus în perioada de 01.04.2021-30.04.2021, ora 17:00, în format electronic la adresa de e-mail: centru.chisinau@gmail.com
  • Și pe suport de hârtie la sediul DGETS; mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, bir. 28
  • Detalii suplimentare la nr. de telefon: 022-235177, 022-482420.