Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că în perioada lunilor martie – aprilie 2021 se va desfășura concursul municipal al diriginților de clasă cu genericul „Diriginte, drag părinte”, ediția a XII-a

Concursul diriginților de clasă ” Diriginte, drag părinte” este un concurs municipal organizat de DGETS în scopul stimulări și promovări cadrelor didactice cu rezultate înalte.

Obiectivele concursului:

Evidențierea diriginților cu un înalt potențial profesionist;  propagarea experienței avansate a celor mai buni diriginți din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I, ciclul II din municipiu.

Modul de organizare și participare la concurs:

La concurs pot participa diriginții de clasă din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I, ciclul II din municipiu.

Concursul se desfășoară în 3 etape.

  • Etapa I – autodeterminarea;
  • Etapa a 11-a – activitatea practică a dirigintelui;
  • Etapa a III – a – prezentarea temei de acasă.

La realizarea activităților din cadrul concursului vor fi respectate toate condițiile sanitaro-igienice în scopul asigurării protecției, securității vieții sănătății elevilor ca urmare a evoluției situației epidemiologice.

Fișier atașat: Ordinul nr.205 din 11.03.2021 „Cu privie la organizarea și desfășurarea concursului municipal al diriginților declasă „Diriginte, drag părinte”, ediția a XII-a