Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău reiterează necesitatea respectării cerințelor de protecție în perioada de pandemie.

Nivelul înalt al incidenței prin infecția Covid-19 în municipiul Chișinău atribuie nivelul de risc și codul de alertă Roșu, ceea ce înseamnă că riscul de transmitere a infecției este sporit și necesită măsuri stricte de control.

Menționăm că, începând cu 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău se atestă creșterea ponderii copiilor de vârstă școlară testați pozitiv la Covid-19 din numărul total de cazuri înregistrate. Purtarea măștilor de către elevi în instituțiile de învățământ primar și secundar, inclusiv la ore, este o măsură de asigurare a siguranței sporite împotriva infecției Covid-19, atât pentru sănătatea elevilor, cât și pentru profesori.

Purtarea măștilor de protecție individuală, în cazul infecțiilor respiratorii acute cu transmitere preponderent aerogenă, este o practică internațională bună, bazată pe dovezi. Asemenea practică a fost deja implementată în mai multe state din lume, cum ar fi România, Italia, Franța etc., iar eficacitatea ei a fost demonstrată în timp.

Pentru menținerea sub control a infecției Covid-19, în perioada de pandemie, este necesară consolidarea societății în respectarea tuturor măsurilor de prevenire impuse de autorități.

Totodată, menționăm că, hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.