Procesul de defrișare/ curățare a arborilor uscați de pe teritoriile instituțiilor de învățământ și a celor adiacente din subordine

Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău informează despre procesul de defrișare/ curățare a arborilor uscați de pe teritoriile instituțiilor de învățământ și a celor adiacente din subordine

La moment, în sectorul Botanica se desfășoară verificarea de către colaboratorii „Asociați de gospodărie a spațiilor verzi” privind curățarea, defrișarea și renovarea a arborilor de pe teritoriile instituțiilor de învățământ din subordine. Se întocmesc Procese verbale pentru a fi prezentate Agenției de Mediu, ca ulterior să fie eliberate autorizații pentru tăieri în fondul forestier și vegetație forestieră din afara fondului forestier.

Sectorul Buiucani

A fost efectuată inventarierea teritoriilor instituțiilor de educație timpurie din subordine, cu întocmirea actelor necesare pentru defrișarea, curățarea, sau efectuarea lucrărilor de egalaj, în comun cu angajații ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”. După solicitarea autorizațiilor, Agenția de Mediu a examinat și a eliberat 11 autorizații (IET nr. 26, 3, 52, 116, 119, 143, 145, 157, 158, 183, 186) pentru tăieri în fondul forestier și vegetație forestieră din afara fondului forestier.

Din 15.07.2022, DETS Buiucani a solicitat (prin demers) ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” ca să execute lucrări de tăieri, în conformitate cu autorizațiile primite. Răspuns cu referire la demararea lucrărilor nu a fost recepționat. La moment, nici o instituție nu a comunicat că ar fi beneficiat de astfel de lucrări pentru tăieri în fondul forestier.

Sectorul Centru

Pe segmental dat, DETS sectorul Centru a expediat 8 demersuri către ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” în vederea defrișării și curățării copacilor de pe teritoriul instituțiilor de învățământ din subordine, cu anexarea listei instituțiilor și numărului de pomi, cu anexarea respectivă. Demersurilor cu pozele aferente, parvenite de la conducătorii instituțiilor subordonate, precum și cu anexarea autorizației obținute de la Agenția de Mediu pentru tăieri în fondul forestier la 4 instituții (LT „Vasile Lupu”, Școala auxiliară nr. 7, IET nr. 156, IET nr. 174 (Igienă selectivă – 53 un., Elagaj – 25 un., Curățare sanitară – 70 un.).

Totodată, pe parcursul săptămânii precedente au fost defrișați arborii uscați din cadrul Grădiniței nr.73 și Grădiniței nr. 156.

Sectorul Ciocana

Până șa moment reprezentantul ÎM „Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi” s-a deplasat în teritoriu și a examinat starea arborilor de pe teritoriul instituțiilor de învățământ.

Astfel a fost elaborat Actul de constatare de către reprezentantul ÎM „Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi”. După primirea acestuia, conform cărui (pentru defrișare – 40 de arbori (în 15 instituții); pentru curățire – 108 de arbori (18 instituții), au fost eliberate Autorizații de executare a lucrărilor de defrișare/curățire a arborilor de către Agenția de Mediu pentru 10 instituții. Menționăm că au fost efectuate lucrări de defrișare/curățire a arborilor în 6 instituții: IET nr. 155, 177, 211, 212; LT „P. Zadnipru”, CCC „Ghiocel”.

Sectorul Râscani

DETS Râșcani a solicitat conducătorilor instituțiilor din subordine efectuarea repetată a inventarierii copacilor de pe teritoriile administrate. Astfel, numărul total arbori pentru defrișare – 135, iar numărul de arbori pentru curățare – 599.

În acest context, DGETS informează că vor fi tăiați arborii bătrâni și uscați din preajma instituțiilor de învățământ, pentru a evita posibile accidente. În special, vor fi defrișați copaci din speciile de plop, ulm și arțar american, specii care sunt caracterizate printr-un grad sporit de îmbătrânire. De asemenea, vor fi tăiați și copacii care afectează acoperișurile instituțiilor de învățământ.  Totodată părinții sunt anunțați că toate lucrările de defrișare a copacilor vor fi efectuate legal, în baza autorizațiilor emise de instituțiile de profil, iar toate detaliile despre autorizații, numărul de arbori defrișați, precum și despre Programul de Securizare elaborat de către Primăria municipiului Chișinău, vor fi plasate pe panourile informative în fiecare instituție de învățământ.