Direcția Generală Educație Tineret și Sport promovează dezvoltarea competențelor cheie în sistemul de învățământ din municipiul Chișinău

Direcția Generală Educație Tineret și Sport promovează dezvoltarea competențelor cheie în sistemul de învățământ din municipiul Chișinău.

Educația reprezintă un pilon fundamental în dezvoltarea fiecărui individ și a societății în ansamblu. În acest context, Direcția Generală Educație Tineret și Sport aduce în atenția publicului importanța dezvoltării competențelor cheie în procesul de învățământ. Aceste competențe au un rol esențial în pregătirea elevilor pentru succesul într-o lume tot mai complexă și interconectată.

Iată cele nouă competențe cheie pe care le promovăm:

  1. Competențe de comunicare în limba română: Elevii trebuie să dobândească abilități solide de comunicare în limba română, atât în forma orală, cât și scrisă, pentru a putea exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii într-un mod clar și eficient.
  2. Comunicarea într-o limbă maternă: Acest aspect este crucial pentru conservarea și promovarea identității culturale și lingvistice. Abilitatea de a comunica în limba maternă este esențială pentru conectarea profundă cu rădăcinile culturale și identitare.
  3. Competența în limbi străine: Într-o lume tot mai globalizată, cunoașterea și înțelegerea limbilor străine devin din ce în ce mai importante. Aceasta include nu doar capacitatea de a comunica, ci și abilitățile de mediere și înțelegerea interculturală.
  4. Competența matematică, științifică și tehnologică: Înțelegerea matematicii, științelor și tehnologiei este crucială pentru a răspunde nevoilor umane percepute, precum medicina, transportul sau comunicarea. Această competență ajută la dezvoltarea gândirii critice și la aplicarea cunoștințelor în lumea reală.
  5. Competența digitală: Utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiei informației și comunicațiilor este esențială în societatea modernă, afectând aspecte precum muncă, timp liber și comunicare.
  6. A învăța să înveți: Abilitatea de a gestiona eficient propria învățare, fie individual, fie în grupuri, este crucială pentru adaptabilitatea și dezvoltarea continuă.
  7. Competențe sociale și civice: Capacitatea de a participa eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica activ și democratic în societăți tot mai diverse este esențială pentru cetățeni responsabili și activi.
  8. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: Abilitatea de a transforma ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte, contribuie la dezvoltarea economiilor și a societăților progresiste.
  9. Sensibilizare și exprimare culturală: Capacitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale și ale spectacolului, ne conectează la esența umanității și la diversitatea culturală.

Promovarea și dezvoltarea acestor competențe cheie reprezintă un angajament ferm din partea Direcției Generale Educație Tineret și Sport pentru a asigura că fiecare elev din municipiul Chișinău are o pregătire adecvată pentru viitorul lor și pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți prospere și incluzive.