Disciplina muncii şi răspunderea materială

Centrul de Instruire și dezvoltare INTELECT CENTER are deosebita plăcere de a Vă  invita la seminarul de informare cu tema: Disciplina muncii și răspunderea materială, joi, 16 septembrie 2021, ora 09 00-12:30, în format Online.

PROGRAM :

Disciplina muncii.

1) Regulamentul intern al unității.

2) Stimulări pentru succese în muncă și modul de aplicare a acestora.

3) Sancțiunile disciplinare și procedura de aplicare a sancțiunilor.

4) Studii de caz.

Răspunderea materială.

1) Repararea prejudiciului de către angajator.

2) Răspunderea materială a salariatului.

3) Contractul cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului.

Întrebări. Răspunsuri. Concluzii. Recomandări.

Scopul evenimentului este de a prezenta actorilor interesați (conducători, contabili, șefi de subdiviziuni, manageri resurse umane, lideri de sindicat, ș.a.) modificările recente la legislația muncii și aplicarea acestora în practică. Familiarizarea cu tendințele de modernizare a cadrului normativ în domeniul muncii, exemple de bune practici aplicate la nivel de unitate, corelația dintre legislația națională și convențiile Organizației Internaționale a Muncii.

Seminarul este predestinat întreprinderilor private indiferent de forma juridică de organizare, întreprinderilor de stat și municipale, instituțiilor și autorităților publice.

Formator:

Dumitru STĂVILĂ – exdirector, Inspectoratul de Stat al Muncii

Pentru detalii și înregistrarea participanților, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 079345389, www.ssm.md sau intelect.center@mail.ru

Costul participării constituie 400 lei pentru o persoană.

Certificatele de participare la seminar și facturile vor fi expediate pe e-mail sau prin Poșta Moldovei, conform solicitării.

Linkul de conectare la seminar va fi transmis cu o zi mai devreme.