Disciplina opțională – Relații armonioase în familie ca oportunitate de management curricular formal și nonformal

În cadrul atelierului participanții au fost inițiați în subiectul „Relații armonioase” iar apoi au fost prezentate experiența implementării disciplinei „Relații armonioase în familie” pentru ciclul liceal și gimnazial.

Formatorii au prezentat Reperele conceptuale ale acestei discipline, dar și feedbackul cadrelor didactice și elevilor din întreaga țară, care au beneficiat de acest curs opțional. Activitatea în cauză s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul Internațional La Strada, care a oferit materialele video pentru formarea în cadrul atelierului.

Participanții au avut ocazia să facă schimb de experiențe în menținerea relațiilor eficiente și armonioase pe filiera Părinți-Copii-Școală. Au fost prezentate și experiențele de activitate a programelor educaționale non-formale: „În drum spre casă” (clase primare); „Adolescența pe înțelesul părinților” (CONECT). Mulțumim mult formatorilor și partenerilor Centrul Internațional La Strada și Proiectul CONECT.