Donația tehnicii de calcul din partea MECC

Donația a 675 laptop-uri din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Beneficiari ai donației nominalizate sunt instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău.

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău va asigura predarea-primirea calculatoarelor instituțiilor de învățământ beneficiari ai donației Ministerului Educației, Culturii și Cercetării conform procedurii stabilite de cadrul legal.

Reieșind din faptul că laptop-urile vor fi destinate nu pentru laboratorul de informatică, dar pentru elevii și cadrele didactice pentru a asigura accesul la studii atât în contextul desfășurării învățământului la distanță/online, cât și în alte scopuri educaționale, mecanismul propus pentru repartizarea tehnicii de calcul ține de coeficientul obținut din raportul numărului total de elevi și cadre didactice per instituție.

Menționăm că dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente IT reprezintă în continuare o prioritate atât a MECC cât și a DGETS.

Ordinul MECC 1085 2020 repartizatea TIC 2631