Dotarea minimă a cabinetelor de studii în instituțiile de învățământ

Pe parcursul anului de studii 2021-2022 instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din mun. Chișinău au fost asigurate cu materiale didactice în corespundere cu „Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învățământ general”, aprobate de MECC în volum de 3 991 567 lei.