Eficiența energetică şi reabilitarea termică a 20 instituții de învățământ din municipiul Chişinău

La începutul anului 2021 Primăria municipiului Chișinău a lansat Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău”. Beneficiare a acestui minunat Proiect sunt și 20 instituții de învățământ  din municipiu.

Scopul proiectului este eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ precum și îmbunătățirea condițiilor de studii pentru copii și elevi.

Menționăm că, urmare lansării concursului public s-au contractat 2 agenți economici responsabili de executarea lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică. Astfel termenul de realizare a contractului este  de 1 an de la data semnării procesului verbal de predare-primire a șantierului. Până la începerea lucrărilor de reabilitare propriu-zise, timp de 2 luni coordonatorul de proiect din cadrul Primăriei municipiului Chișinău – Serviciul pentru Eficiență Energetică, Inovații și Climă, de comun dezvoltatorii, perfectează o serie de acte cu privire la proiectare, aranjamente ale lucrărilor, semnare de acte necesare, ș.a. Primele lucrări de reabilitare în cadrul proiectului au început în instituțiile de educație timpurie la data de 22 martie curent, însă în licee lucrările de reabilitare se planifică a fi demarate până la 1 mai 2021.

Tipuri de lucrări de reabilitare și eficiență energetică vor fi conform principiilor de Energie Verde, și anume:

 • Izolarea exterioară a clădirii, a pereților, a acoperișului și subsolului;
 • Înlocuirea tâmplăriei;
 • Instalarea sistemului de ventilației cu recuperarea căldurii;
 • Instalarea sistemului de iluminare cu LED;
 • Înlocuirea sistemelor termice;
 • Instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice;
 • Instalarea panourilor fotovoltaice;
 • Reabilitarea rețelelor inginerești.

La etapa actuală sunt desfășurate o serie de activități în toate 20 instituții, fruntași la realizare fiind instituțiile de educație timpurie, precum:

 • Elaborarea și diseminarea către fiecare instituție beneficiară a calendarului lucrărilor de reabilitare, cu indicarea termenului de realizare;
 • Perfectarea Certificatului de urbanism per fiecare instituție;
 • Elaborarea de pliante pentru profesori, părinți, elevi privind desfășurarea lucrărilor în cadrul instituției;
 • Semnarea Proceselor verbale de predare-primire amplasament (a șantierului);
 • Elaborarea cromaticii a fațadei instituțiilor de educație timpurie, cu implicarea directorilor:
 • Selectarea agentului economic care va deservi punctele termice individuale post implementare a proiectului.

Pentru a asigura buna desfășurare și implementare a proiectului dat, Viceprimarul de ramură Angela CUTASEVICI cu echipa de implementare și agentul economic, de comun acord cu administrația Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău desfășoară săptămânal ședințe/vizite de lucru în cadrul instituțiilor beneficiare, împreună cu dezvoltatorii și coordonatorul de proiect din cadrul Primăriei, cu șefii DETS de sector, pentru a discuta necesitățile, problemele expuse cât și pentru a găsi soluțiile potrivite. Săptămâna curentă au fost efectuate vizite de monitorizare în 6 Instituții de Educație Timpurie beneficiare a acestui proiect. În acest context, managerii instituțiilor beneficiare sunt îndemnați să acționeze prompt la solicitările dezvoltatorului pentru a asigura implementarea proiectului conform termenilor contractuali prestabiliți.

În cadrul instituțiilor de învățământ lucrările conform Caietului de sarcini al contractelor ale proiectului se efectuează paralel cu lucrări de reparație conform Foii de Titlu aprobat pentru anul 2021, un aspect putin stresant pentru conducătorii instituțiilor de învățământ.

Menționăm că, în incinta instituțiilor beneficiare s-a îngrădit terenul unde vor fi desfășurate lucrările, astfel încât să fie asigurată siguranța elevilor/copiilor cât și să nu fie afectat procesul educațional.

Totodată, părinții a căror copii frecventează instituțiile beneficiare ale proiectului, sunt informați despre faptul că pot solicita transferul copilului la o instituție de învățământ din vecinătate, pentru perioada executării lucrărilor. Ulterior proiectul va fi extins și pentru restul instituțiilor de învățământ care necesită reabilitare.

Menționăm că, Proiectul se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI).