Eficientizarea activității sistemului educațional municipal prin asigurarea transparenței – prioritate absolută pentru DGETS

 

În vederea asigurării transparenței și educarea managerilor și cadrelor didactice din învățământul general, precum și a părinților prin instruiri și campanii de informare în masă cu privire la asigurarea integrității, condițiile legale privind transparența și evidența donațiilor, precum și consecințele plăților informale, a fost organizată, astăzi, 26 noiembrie 2021, ședința comună a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Centrului Național Anticorupție și Agenția Servicii Publice.

În cadrul ședinței, Veronica IGNAT, reprezentantul Agenției Servicii Publice, a informat președinții Asociațiilor de Părinți despre obligativitatea aplicării prevederilor Legii nr. 86 din 11-06-2020, „Cu privire la organizațiile necomerciale”privind înregistrarea obligatorie a AOP și funcționarea acestora.

Ion PRUTEANU, șeful direcţiei educaţie anticorupţie de la Centrul Național Anticorupție, a menționat despre obligativitatea funcționării în limitele prevăzute de cadrul legal a AOP. Totodată, aderarea la AOP este benevolă precum și donațiile/cotizațiile pentru AOP sau instituția de învățământ. „Fondul clasei” / „Fondul școlii” sunt absolut ilegale și interzise.

Angela CUTASEVICI, viceprimara de ramură a vorbit despre efortul considerabil și contribuția Administrației Publice Locale întru asigurarea condițiilor optime de organizare și desfășurare a procesului educațional în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău.

În context, DGETS atenționează conducătorii instituțiilor de învățământ general despre obligativitatea respectării legislației în vigoare prin asigurarea transparenței bugetare și a cheltuielilor efectuate din surse bugetare și extrabugetare ale instituțiilor de învățământ general prin:

  • Publicarea bugetelor și rapoartelor financiare ale instituțiilor de învățământ general și ale Asociațiilor Părintești și Acordurile de cooperare dintre instituția de învățământ și asociația de părinți.
  • Optimizarea cheltuielilor și în consecință creșterea eficienței în planificarea și gestionarea resurselor bugetare destinate învățământului general din municipiul Chișinău.
  • Asigurarea evidenței contabile la nivelul instituției a donațiilor oferite de părinți în mod direct, cât și indirect, prin intermediul Asociațiilor părintești, nu doar a bunurilor donate.
  • Stabilirea unui mecanism funcțional de control intern și extern cu privire la modul de administrare al resurselor financiare bugetare și extra-bugetare în cadrul instituțiilor.
  • Asigurarea implementării prevederilor Codului de etică al cadrelor didactice pentru demotivarea cadrelor didactice și a administrației instituțiilor de învățământ general în colectarea și gestionarea plăților nenormale.

Pe termen lung, toate acestea vor duce la prestarea unor servicii calitative beneficiarilor și prin urmare asigurarea unui proces educațional de calitate și transparent.