Elaborarea Strategiei municipale privind dezvoltarea sectorului de Tineret din Chișinău

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău și-a asumat responsabilitatea în elaborarea acestui document de importanță municipală cu susținerea #UNICEF Moldova
Care facilitează procesul de elaborare prin:
Consultarea publică;
Cu implicarea experților în politici de tineret;
Participarea specialiștilor de tineret și reprezentanților #APL din municipiul Chișinău.