RESETAREA RELAȚIILOR DE COLABORARE DINTRE DGETS – IȘMB

Astăzi, 03 martie 2023, conducerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău a avut o întrevedere cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în intenția dezvoltării relațiilor de colaborare, promovării obiectivelor și principiilor unor bune practici naționale și internaționale cu privire la educație, armonizării sistemului educațional din municipiul Chișinău la sistemul și standardele europene de educație.

Întrunirea a generat un schimb de opinii asupra ultimelor evoluții în relațiile de cooperare bilaterală, inclusiv trecerea în revistă a priorităților pentru anul curent și punctarea celor de viitor.

Astfel, în cadrul discuțiilor au fost definite domeniile cheie privind consolidarea capacităților instituționale ce își propun reflectarea experienței bilaterale acumulate și promovării acestora pentru a sprijini realizarea educației de calitate, stabilirea contactelor/ parteneriatelor și realizarea de activități comune (festivaluri, competiții, proiecte comune, schimb de elevi și profesori, training-uri, excursii de vizite reciproce, participarea la proiectele educaționale internaționale). Aceste prerogative, în mare măsură sânt realizabile doar de comun acord și în colaborare reciprocă, devenind o prerogativă care trebuie dezvoltată reieșind din tendințele și necesitățile instituțiilor de învățământ general.

Totodată, implementarea activităților planificate, vor spori nivelul de realizare și vor oferi posibilitatea unui important schimb de informații și experiență prin inițierea unor proiecte comune, benefice pentru ambele părți, în perspectiva dezvoltării programului de cooperare în educație din municipiul Chișinău, Republica Moldova și  municipiul București, România.

La finalul întrevederii, părțile au trasat perspectivele relațiilor de parteneriat și au reiterat importanța menținerii unei colaborări viabile între părți.

Notă: Din dialogul purtat se desprinde necesitatea fortificării relațiilor de colaborare și stabilirea unui nivel de comunicare eficient între ambele părți, în conformitate cu Acordul de Colaborare, semnat pe finalul anului 2022, de către Andrei PAVALOI- șeful adjunct al DGETS și Vlad Florentin DRINCEANU- Inspectorul Școlar General București.