Etapa municipală de atestare a cadrelor didactice/de conducere

ℹConform ordinelor #DGETS nr.261/260 din 08 aprilie 2021, sâmbătă, 24 aprilie 2021, s-a desfășurat etapa municipală de atestare a cadrelor didactice/de conducere: conferire grad didactic/managerial doi, confirmare grad didactic întâi/superior/ confirmare grad managerial doi.
?Activitatea a fost organizată în regim online, astfel cu ajutorul platformei GOOGLE MEET, Programele manageriale/Rapoartele de autoevaluare au fost evaluate de către 15 cadre de conducere, iar 201 cadre didactice au elaborat și evaluat probele Studiu de caz, sarcini pentru Interviul de evaluare a competențelor profesionale, proba practică – prezentarea produsului/proiectului din practica educațională.
?Comisia municipală de atestare pe disciplinele școlare și de profil/Comisia municipală de atestare a cadrelor de conducere au apreciat buna prestație a cadrelor didactice/de conducere, fiind realizate la cel mai înalt nivel.