Etapa municipală de atestare a cadrelor didactice, sesiunea 2021

Conform ordinului DGETS nr. 260 din 08.04.2021 a demarat etapa municipală de atestare a cadrelor didactice, sesiunea 2021

Obiectivele atestării cadrelor didactice sunt:

  • Asigurarea/ promovarea prestigiului profesiei de pedagog;
  • Stabilirea nivelului de competență profesională în conformitate cu standardele profesionale;
  • Crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ al acestora;
  • Creșterea responsabilității față de propria carieră pedagogică;
  • Formarea competențelor de reflecție și autoevaluare;
  • Motivarea pentru performanțe în procesul educațional;
  • Asigurarea protecției sociale prin stabilirea concordanței între calitatea serviciilor educaționale prestate și retribuirea muncii acestora.

Menționăm că atestarea cadrelor didactice se realizează în baza următoarelor principii: meritocrației pedagogice, legalității procesului de atestare, echității social-profesionale și egalității șanselor de afirmare profesională, orientării atestării la valorificarea practicilor de succes și a diseminării acestora, obiectivității și imparțialității, stimulării creativității profesional-pedagogice, transparenței procesului și rezultatelor atestării.

În context precizăm că, organizarea etapei municipale de atestare a cadrelor didactice s-a desfășurat în conformitate cu noul Regulament de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul MECC nr. 1091 din 07.10.2020. Astfel s-a conștientizat unanim că, această nouă formulă de atestare a cadrelor didactice scoate în evidență performanța pedagogică, buna cunoaștere a documentelor reglatorii, dar mai cu seamă, aplicarea lor în practica de zi cu zi.

  • „E un Regulament, care motivează cadrul didactic să crească, să fie unic la soluționarea Studiului de caz, în susținrea unui Interviu, demonstrând performanța pedagogică. Cu deosebită plăcere am ascultat, admirat colegii care zilnic muncesc cu dăruire astfel ne-au împărtășit cu mari emoții din munca, creativitatea, dedicația și entuziasmul creației personale și profesionale. Lăudabil este faptul că profesionalismul este în capul mesei. Succese tuturor în continuare”, a concluzionat șeful adjunct al DGETS, Andrei PAVALOI.
  • „Noul Regulament de atestare creează context de manifestare pentru noi toți, cei din educație. Responsabilii de atestare și inspectorii școlari din cadrul DGETS Chișinău în perioada de organizare și monitorizare a procesului de atestare au identificat cadre didactice și cadre de conducere cu competențe dezvoltate în domeniul pedagogiei, psihologiei copilului și didacticii disciplinelor de studii. Prin prezentarea produselor, studiilor de caz individuale și a interviului ad-hoc am reușit să ne cunoaștem colegii. Felicitări tuturor celor care au fost pionieri în aplicarea noului Regulament și au confirmat performanța profesională”, a menționat Viorica NEGREI, șef adjunct al DGETS.
  • „Așa este, Curricula 2018 / 2019 este un document foarte bogat în conținuturi. Când am elaborat lecțiile pentru Biblioteca digitală „Educație online” am avut o varietate largă de teme din care să alegem, ceea ce a stimulat creativitatea și ne-a oferit spațiu suficient pentru ”manevrare didactică”, susține Daniela MUNCA-AFTENEV, șef adjunct al DGETS.