Etapa municipală de atestare a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a desfășurat la data de 19 aprilie 2023, în incinta IPLT „Mihai Viteazul”, etapa municipală de atestare a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general.

Studiul de caz pentru conferirea gradului didactic doi a fost susținut de către 323 de cadre didactice, iar 215 cadre didactice au participat la Interviul de evaluare a competențelor profesionale în baza unei situații didactice și la Proba practică – prezentarea produsului /proiectului din practica educațională pentru confirmarea gradului didactic unu și superior. De asemenea, 43 de cadre de conducere au prezentat Programul managerial/Raportul de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradului managerial doi.

Cu mesaje de susținere și încurajare a cadrelor didactice au venit Președintele Comisiei municipale de atestare, Andrei Pavaloi și șefii adjuncți ai DGETS: Viorica Negrei și Daniela Munca-Aftenev.

Un mesaj de felicitare le-a adus și președintele Consiliului municipal Chișinău al FSEȘ, Margareta Sîrbu, a cărei susținere și colaborare cu DGETS este pe deplin apreciată.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău aduce mulțumiri administrației IPLT „Mihai Viteazul”, gazda evenimentului, pentru crearea bunelor condiții de desfășurare a etapei municipale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2023.