Evaluarea externă a Instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

În conformitate cu prevederile Metodologiei De Evaluare a Instituțiilor de Învățământ, 

Care stabilește și reglementează cadrul conceptual, normativ și procedural privind evaluarea instituțiilor de învățământ general publice și private, inclusiv a instituțiilor  de  învățământ extrașcolar, de învățământ special și de învățământ alternativ din perspectiva determinării nivelului de calitate definit de standardele aprobate pe plan național au fost evaluate extern un șir de instituții de învățământ municipale.

Evaluarea externă a instituției se efectuează în scop de acreditare, autorizare de funcționare provizorie ş.a.

Astfel în conformitate cu Ordinul Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 9-A din  11.02.2022, și a deciziilor Comisiei de profil în învățământul general a ANACEC privind validarea rezultatelor evaluării în semestrul II a anului de studii 2021-2022, au fost acordate următoarele calificative: Acreditare_Insitut_Cadre