Organizarea procesului alimentației copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău

Procesul organizării raționale a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ a fost discutat astăzi, în cadrul ședinței Grupului de lucru creat pentru evaluarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ din  municipiul Chișinău, pentru semestrul I al anului 2022.

Activitatea a fost convocată de viceprimarele  Angela CUTASEVICI  și  Olga URSU și a întrunit reprezentanți ai Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, managerii combinatelor școlare.

Astfel nota informativă privind monitorizarea procesului de alimentație gratuită în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar ciclul I și II din municipiul Chișinău pentru anul 2021a fost prezentată de Andrei PAVALOI, şef adjunct DGETS. Totodată șeful DGETS a venit cu relatarea situaţiei financiare  privind acoperirea normelor naturale și prezentarea caietului de sarcini privind organizarea procesului de achiziţii a produselor alimentare în IET din orașul Chişinău.

Prezentarea Meniului Model (sezon iarnă-primăvară) pentru alimentaţia copiilor  a fost realizată în cadrul ședinței de Coralia BABCENCO, metodist principal, DGETS.

În context menționăm că la realizarea meniului se ţine cont de meniul Meniului Model aprobat de Centrul de Sănătate Publică, iar sortimentul produselor alimentare şi cantitatea inclusă în acesta este în strictă concordanţă cu cerințele Ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, Nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova”, HG nr.722 din 18.07.2018 „Instrucţiunea privind organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general”, cu cerințele Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua”.

Menționăm că DGETS este organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău.

Astfel, întru organizarea unui proces de alimentație calitativ și echilibrat nutrițional, precum și în temeiul Conceptului privind organizarea procesului de achiziție a produselor alimentare în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău cât și în scopul monitorizării zilnice a procesului de recepţionare a produselor alimentare de la agenţii economici, la momentul livrării lor în sector, direcțiile educație din sectoarele municipiului verifică toți indicatorii: calitatea produselor alimentare, facturile să corespundă contractelor de achiziţie, certificatele de calitate şi conformitate, paşaportul sanitar al maşinii, controlul medical al şoferului, abia după aceasta produsele fiind livrate instituţiilor preşcolare. Ulterior, în fiecare instituţie acestea sunt verificate suplimentar în ceea ce privește calitatea, precum şi existența certificatelor de conformitate și de asistență medicală. Astfel, prin aceste acţiuni se evită cazurile de livrare şi recepţionare a produselor alimentare neconforme sau cu termen expirat.

De asemenea, pentru asigurarea calității produselor alimentare, grădinițele sunt verificate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, Agenția Achiziții Publice, Centrul municipal de Sănătate Publică etc.

Alimentația copiilor și elevilor se realizează în conformitate cu ,,Normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general”, conform ordinului Nr. 783 din 26.08.2021 emis de DGETS. Astfel atât șeful DGETS cât și șefii DETS din sectoare și conducătorii instituţiilor de învățământ cu rol de executor secundar de buget:

 • Asigură condiții optime pentru funcţionarea cantinelor în conformitate cu cerinţele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea şi exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare;
 • Poartă responsabilitate pentru utilizarea mijloacelor financiare transferate la capitolul respectiv;
 • Prezintă, contra semnătură, conducătorilor din instituţiile de învăţământ preşcolar subordonate specificaţiile contractuale cu referire la produsele alimentare livrate și graficul livrărilor;
 • Monitorizează organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile de învăţământ general;
 • Raportează săptămânal, în cadrul şedinţelor operative, despre organizarea şi desfăşurarea alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general;
 • Propun soluţii pentru lichidarea lacunelor depistate în cadrul procesului de organizare a alimentaţiei elevilor/copiilor în instituţiile de învăţământ general din municipiu;
 • Efectuează inventarierea produselor alimentare la blocurile alimentare și depozitele alimentare din instituțiile de învățământ.

În același timp în toate instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău se respectă:

 • Normele sanitaro-igienice, meniul zilnic de repartiție este respectat, coordonat în modul stabilit, variat, alcătuit pentru numărul de copii prezenți la zi, cu respectarea normelor naturale;
 • În instituții sunt create comisiile de triere, în întreaga componență fiind responsabili de calitatea produselor recepționate până la calitatea produsului finit;
 • Elevii/copiii sunt supravegheați de către diriginte/educator în momentul igienizării mâinilor și servirii bucatelor în sală de mese, cu respectarea graficelor de servire;
 • Blocurile alimentare din cadrul instituțiilor de învățământ sunt dotate cu cantitatea necesară de instalații de spălare și dezinfecție a mâinilor.

În scopul asigurării unui proces de alimentație calitativ în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, DGETS monitorizează zilnic respectarea tuturor normelor de organizare a alimentației.