Evenimentul de lansare a ghidului de utilizare a Bibliotecii digitale „Educație online”

În data de 5 ianuarie 2022, a fost organizat în regim online Evenimentul de lansare a ghidului de utilizare a Bibliotecii digitale „Educație online”, la care au participat 2341 de cadre didactice din Republica Moldova (969) și România (1370).

În deschiderea evenimentului au participat cu mesaje de salut responsabili de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, formatori ai Platformei online și viceprimarul de ramură Angela Cutasevici.

Agenda evenimentului a inclus 8 sesiuni de informare moderate de experții care utilizează cu succes resursele din Biblioteca digitală „Educație online” www.educatieonline.md:

 • OPORTUNITĂȚI DE UTILIZARE A MANUALULUI DIGITAL LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ONLINE ȘI OFFLINE
 • TEHNICI DE EVALUARE LA DISCIPLINA LIMBA STRĂINĂ ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ
 • UTILIZAREA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE” ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ
 • ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE STE(A)M ÎN BAZA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ
 • ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ
 • ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ ÎN CADRUL ORELOR LA LIMBA STRĂINĂ ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ
 • Активное использование уроков из Библиотеки Онлайн на уроках русского языка с физическим присутствием учащихся

 Ghidul de utilizare a Bibliotecii Digitale „Educație online” conține instrucțiuni cu privire la controlul accesării materialelor, cum pot fi găsite resursele video, descărcarea manualelor digitale, utilizarea activităților interactive pentru elevi. Tot aici sunt exemple de proiectare didactică, de scurtă și de lungă durată. De asemenea, în Ghid sunt incluse scenarii didactice în baza diverselor tipuri de lecții.

Viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, a menționat în cadrul deschiderii evenimentului că platforma „Educație online” www.educatieonline.md este un exemplu de muncă în echipă, o coeziune de idei și forțe, un răspuns pentru expresia unei nevoi stringente de la începutul perioadei pandemice, când era necesară o alternativă pentru învățământul la distanță și un suport pentru cadrele didactice. Potrivit viceprimarului, în prezent, biblioteca digitală se extinde ca și conținut, iar produsul final va fi de un real folos atât pentru angajații sistemului educațional, dar și pentru elevi și părinți.

În context, șeful adjunct al DGETS, Daniela Munca-Aftenev a menționat că în Codul Educației este specificat că la nivel național pot fi organizate biblioteci școlare virtuale cu funcții de e-learning, iar „www.educatieonline.md” este un exemplu bun de asemenea resurse educaționale. Platforma este adresată tuturor cadrelor didactice din republică, cadrelor manageriale, dar și părinților și elevilor.

Până în prezent, „Educație online.md” a fost accesată de peste 5 milioane de ori, atât de utilizatori din Republica Moldova cât și de peste hotare.

Citate de la participanți:
 • „Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale educație online este foarte util, ne sunt oferite diverse informații ce pot fi utilizate cu ușurință în demersul didactic. Utilizând resursele din ghid, putem transforma demersul nostru în unul calitativ, inovativ și captivant, cum ar fi paginile 26-27, care explică cum pot fi utilizate activitățile interactive: învățarea prin descoperire, joc didactic, lectura, cu ajutorul cărora putem realiza evaluarea formativă.”
 • „Pentru mine toată informația a fost importantă și utilă. Am descoperit noi personalități din pedagogie, care s-au împărtășit cu experiența sa cu privire la utilizarea Bibliotecii digitale. Este foarte important, interesant și util faptul că aceste resurse pot fi folosite atât in predarea online, cât și în predarea tradițională.”
 • „Biblioteca digitală este o sursă bogată de conținuturi curriculare centrată de acces, relevanță și calitate. Am descoperit noi activități interactive, scenarii didactice și materiale interesante. Cele mai utile pentru mine au fost modalitățile de realizare a evaluării formative într-o manieră interactivă, exemplele de scenarii didactice în baza diverselor tipuri de lecții, cu precădere lecții transdisciplinare și utilizarea lecțiilor video în realizarea evaluării formative și aplicarea unei grile de apreciere a unui produs școlar.”
 • „Am rămas profund impresionată de eveniment – a fost unul foarte creativ și atrăgător. Tehnicile de evaluare în baza resurselor oferite de biblioteca digitală ne oferă posibilitatea de a evalua activitățile elevilor sub diferite forme: audio, video, etc. Ghidul este un document foarte util, acesta ne oferă diverse informații ce pot fi utilizate cu ușurință în demersul didactic. Utilizând resursele din ghid, putem transforma demersul nostru în unul calitativ, inovativ și captivant.”
 • „Am descărcat ghidul. Apreciez multitudinea de recomandări și scenarii didactice la toate disciplinele și ciclurile de învățământ. Materialele prezentate au multe elemente de noutate, care ne-au stârnit interesul. Profesorul își poate construi propriul demers după modelele care corespund propriului stil de lucru, nivelului de vârstă și interese ale clasei, poate alege oricare model de proiectare a învățării constructiviste bazate pe etapele lecției. De asemenea, sunt foarte utile tehnicile de evaluare în baza resurselor oferite de biblioteca digitală. Profesorul poate formula sarcini de evaluare, utilizând resurse din biblioteca digitală.”