Evenimentul de transmitere a bunurilor achiziționate în cadrul Proiectului ,,Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi”

Pentru optimizarea educației și o dezvoltare durabilă în vederea elaborării unei culturi de ecologizare a școlilor publice și promovarea învățământului dual pentru elevi, astăzi 11 mai 2022, a avut loc evenimentul de transmitere a bunurilor achiziționate în cadrul Proiectului ,,Dezvoltarea competențelor ecologice pentru ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău și promovarea învățământului dual pentru elevi” către Centrul municipal de instruire pentru copiii și adolescenții care necesită condiții speciale de educație.

La activitate au fost prezenți Oana VODIȚĂ, manageră de proiect „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”; Vitalie BĂBĂLĂU – consilier de proiect „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”; Primarul General al municipiului Chișinău, Ion CEBAN, Viceprimara de ramură- Angela CUTASEVICI, Viorica NEGREI- șefa adjunctă a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, reprezentanți ai DGETS.

În alocuțiunea sa de la începutul evenimentului, Primarul General a menționat că investiția autorităților administrației publice locale pentru domeniul ecologic vine să ofere mai multe posibilități acestei categorii de cetățeni de a se dezvolta multilateral, de a participa în diverse genuri de activități și de a se implica în promovarea unei societăți participative și sănătoase. De asemenea, Ion Ceban și-a exprimat recunoștința față de tinerii implicați în activitățile centrului.

Angela Cutasevici, Viceprimara de ramură, a precizat că scopul evenimentului de transmitere a bunurilor către Centrul municipal de instruire pentru copiii și adolescenții care necesită condiții speciale de educație constă în consolidarea capacităților instituționale, care ar permite dezvoltarea și extinderea teritorială a serviciilor, pentru a spori numărul de persoane implicate în diverse programe de dezvoltare personală, implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor, dar și participarea celor cu posibilități reduse în diferite activități.

Reamintim că evenimentul a avut ca scop dotarea cu tehnică de învățare a meseriilor ecologice pentru instruirea copiilor și adolescenților, care necesită condiții speciale a Centrului municipal de instruire și promovarea soluțiilor viabile pentru incluziunea grupurilor defavorizate din mediul urban, care se confruntă cu bariere la accesul pe piața muncii și la o viață independentă.

Activitatea face parte din inițiativa „Dezvoltarea competențelor ecologice și ecologizarea școlilor publice din municipiul Chișinău” desfășurată cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).