Executarea lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor de învățământ general

În scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de învăţământ general din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2020-2021, al asigurării implementării prevederilor Deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2020, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău vă informează privitor la pregătirea instituțiilor de învățământ  general către noul an de studii 2021-2022.

Situaţia la 25 mai 2021.

Bugetul aprobat pentru anul  2021 constituie 129.489 mii lei. Resursele respective vor fi utilizate pentru reparaţii capitale, reparaţii curente, achiziţii de resurse energetice, îmbunătăţirea bazei materiale și didactice a instituţiilor:

  • Reparația capitală a 88 instituții de educație timpurie – 25,960 mii lei;
  • Deschiderea a 3 grădinițe noi – 23,500 mii lei;
  • Extinderea a 6 școli – 34,700 mii lei;
  • Deschiderea a 26 grupe noi în 14 instituții de educație timpurie – 14.950 mii lei;
  • Lucrările de reparații și dotare a 10 instituții învățământ general;
  • Instalarea a 47 de pavilioane noi și 157 pavilioane reabilitate în 79 IET din municipiul Chișinău în sumă de 10.000 mii lei.

În context, menționăm că în baza Dispoziției  a Primarului General „Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022” a fost creată o comisie la nivel de municipiu ce verifică calitatea executării lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ general din municipiu.

Totodată, implicarea activă a tuturor factorilor responsabili de pregătirea condițiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău către noul an de studii, atât prin supravegherea lucrărilor de reparație cât și prin asigurarea procesului de transparenţă pe acest segment, asigurării funcţionării eficiente a reţelei instituţiilor de învăţământ general în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă, demonstrează grija față de copii, fapt ce va favoriza, cu certitudine, succesul acestora, care vor reveni cu drag la școală.

Amintim că, DGETS monitorizează permanent executarea lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ din subordine efectuând zilnic controale, deoarece asigurarea unui proces de instruire calitativ și în siguranță pentru toți copiii municipiului Chișinău, reprezintă un deziderat al administrației locale.

DGETS va veni cu  informații detaliate la ce etapă sunt lucrările de reparație în teritoriu, precum și celelalte procese necesare pentru pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an școlar, depunând tot efortul ca la 1 septembrie clopoțelul să sune în fiecare școală.