Executarea lucrărilor de reparație a instituțiilor de educație timpurie din municipiul Chișinău Situația la moment

Pentru funcționarea optimă a instituțiilor de învățământ primar, secundar general, instituțiile de educație timpurie în noul an de studii, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport împreună cu Direcțiile Educație, Tineret și Sport din sectoarele municipiului Chișinău au întocmit „Foaia de titlu” referitor la reparația capitală a imobilelor instituțiilor de învățământ pe parcursul anului 2022, care a fost aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua”.

Astfel, conform Anexei nr. 24 a deciziei CMC pentru îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 92 instituții de educație timpurie din municipiul Chișinău, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 30 mln 440,0 mii lei:

 

DGETS : 1 (Instituțiile de învățământ cu autonomie financiară cu sold negative): 500 mii lei

     1 IET în lucru (Școala gr. 152 „Pas cu pas”)

 

DETS sector Botanica: 25 instituții IET conform Foii de titlu  – 6 mln 800 mii lei

     14 IET lucrările finalizate (IET 35, 71, 77, 91, 96, 106, 112, 122, 123, 139, 151, 181, 182, Școala grădiniță 124)

     9 IET în lucru ( IET 89, 98, 103 104, 142, 153, 165, 168, 180)

     1 IET spre contractare (IET 40)

     1 IET în procedura de contestare (IET 141)

    

DETS sector Buiucani: 16 instituții conform Foii de titlu  – 6 mln 350mii lei

 

    14 IET în lucru ( IET 20, 26, 62, 75, 85, 110, 113, 119, 143, 145, 158, 185, 186, Școala primară-grădiniță „A. Ursu”)

     2 IET contracte semnate,urmează inițierea lucrărilor (IET 52, 63)

 

DETS sector Centru: 16 instituții conform Foii de titlu  –  5 mln 190 mii lei

 

     2 IET lucrările finalizate (IET 59, 156)

     13 IET în lucru (IET 6, 7, 8, 23, 46, 53, 60, 73, 92, 125,174, 210, 226)

     1 IET în procedura de contestare (IET 227)

                                          

DETS sector Ciocana: 18 instituții conform Foii de titlu – 4 mln 300 mii lei

                                          

     12 IET lucrările finalizate (IET 32, 67, 128, 130, 135, 155, 179, 184, 188, 197, 212, 225)

     6 IET în lucru (IET 30, 138, 149, 161, 177, 211)

 

DETS sector Râșcani: 16 instituții conform Foii de titlu – 7 mln 300 mii lei

     4 IET lucrările finalizate (IET 51, 80, 137, Şcoala-grădiniţă nr. 199)

     3 IET în lucru (IET 41, 105, 160)

     8 IET în procedura de contestare (IET 13, 25, 38, 56, 68, 100, 159, 196)

     1 IET elaborarea/sau modificarea caietului de sarcini (IET 136)

     

Din totalul de 92 instituții de educație timpurie:

  • 32 instituții sunt cu lucrări finalizate
  • 46 instituții sunt în proces de lucru
  • 2 instituții contractele sunt semnate, urmează inițierea lucrărilor
  • 1 instituție spre contractare
  • 9 instituții sunt în procedură de contestare
  • 1 instituție elaborarea/sau modificarea caietului de sarcini