Executarea lucrărilor de reparație capitală a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și de învățământ special din municipiul Chișinău Situația la moment

Pentru funcționarea optimă a instituțiilor de învățământ general în noul an de studii, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, împreună cu Direcțiile Educație, Tineret și Sport din sectoarele municipiului au întocmit „Foaia de titlu” referitor la reparația capitală a imobilelor instituțiilor de învățământ pe parcursul anului 2022, care a fost aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua”.

Conform Anexei nr. 24.1 a deciziei CMC pentru reparația capitală a 7 instituții de învățământ primar au fost alocate mijloace financiare în sumă  1 mln 700,0 mii lei

 

DETS sector Botanica: 1instituție –300 mii lei

           1 instituție in proces de lucru (Școala-grădiniță nr. 90)

DETS sector Ciocana: 4 instituții conform Foii de titlu – 1 mln 000 mii lei

            4 instituții în lucru (Școala primară 19; 82; 83; 95)

DGETS : 2 (Instituțiile de învățământ cu autonomie financiară cu sold negative) – 400 mii lei

             1 instituție în lucru (Școal primară 12 „Anatol Popovici”)

             1 instituție elaborarea/sau modificarea caietului de sarcini (Școala primară 101)

Din totalul de 7 instituții de învățământ primar:

  • 6 instituții sunt în proces de lucru
  • 1 instituție elaborarea/sau modificarea caietului de sarcini

 

Conform Anexei nr. 24.2 a deciziei CMC pentru reparația capitală a 16 instituții de învățământ gimnazial – 5 mln 680,0 mii lei şi 3 instituții de învățământ special – 1mln 290,0 mii lei, au fost alocate mijloace financiare în suma totală de 6 mln 970,0 mii lei

 

DETS sector Botanica: 7 gimnazii – 1 mln 900 mii lei

      5 gimnazii în proces de lucru ( „Decebal”;  nr. 67 satul Revaca;  „Nicolae Costin”;  nr. 49;  nr. 68 satul Dobrogea)

            1 gimnaziu contracte încheiate, urmează inițierea lucrărilor (Gimnaziul nr. 102 satul Brăila)

1 gimnaziu spre contractare (Gimnaziul Galata)

DETS sector Buiucani: 2 gimnazii – 1 mln 150 mii lei

2 gimnazii contracte încheiate, urmează inițierea lucrărilor (Gimnaziul nr. 79; Gimnaziul „Ion T. Costin”, comuna Ghidighici; Gimnaziul „Durlești”, orașul Durlesti)

DETS sector Centru: 2 gimnazii – 830 mii lei

2 gimnazii contracte încheiate,urmează inițierea lucrărilor  (Gimnaziul: nr. 7, nr. 53)

DETS sector Ciocana: 3 gimnazii – 700 mii lei

1 gimnaziu lucrările finalizate (Complexul educaţional gimnaziul-grădiniţa, satul Cruzeşti)

2 gimnazii în lucru (Gimnaziul „Viorel Găină” satul Togatin, Gimnaziul „S. Grama”)

DETS sector Râșcani: 1 gimnaziu – 800 mii lei

1 gimnaziu reevaluare conform deciziei  (Gimnaziul „Ion Luca Caragiale”)

DGETS : 1 (Instituțiile de învățământ cu autonomie financiară cu sold negative): 300 mii lei

1 gimnaziu lucrările finalizate (IP Gimnaziul „D. Matcovschi”)

DETS sector Centru: 3 instituții de învățământ special: 1 mln 290mii lei

3 instituții de învățământ special în lucru (Gimnaziul-internat nr. 3, Școala auxiliară nr. 7, Liceul pentru elevii cu vederea slabă cu profil tehnologic)

Din totalul de 16 instituții de învățământ gimnazial și 3 instituții de învățământ special:

  • 2 instituții sunt cu lucrările finalizate
  • 10 instituții sunt în proces de lucru
  • 5 instituții contractele sunt semnate, urmează inițierea lucrărilor
  • 1 instituție evaluarea ofertei
  • 1 instituție spre contractare