Expoziții cu ocazia sărbătorilor de iarnă

ℹ️Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău găzduiește, în aceste zile, câteva expoziții a elevilor Centrului orășenesc de creație tehnică.
❄️️„Vom ura, vom tot ura!”
❄️„Brad decorativ”
❄️„Măști de carnaval”
🥳Prezentarea constituie un omagiu adus frumoasei tradiții străbune de a sărbători venirea sărbătorilor de iarnă într-un mod unic cu fantezie, imaginație și creativitate la superlativ!!!
🧑‍🏫Peste 200 de lucrări interesante, creative, ingenoiase executate din diverse materiale și în tehnici variate de lucru, au fost prezentate de către elevii . Copiii, alături de pedagogii iscusiți au confecționat niște lucrări fantastice, originale și creative.
🏤Centrul Orășenesc de Creație Tehnică a Elevilor este o instituție de educație extrașcolară care oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare, informare, formare, consultanță, suport prin implicare în activități culturale, sportive și tehnice. În laboratoarele de instruire spațioase, luminoase (17 la număr), care corespund cerințelor sanitaro-igienice pentru activitatea extrașcolară a elevilor fiind dotate cu mobilier şi amenajate cu material didactic ilustrativ conform disciplinelor predate, au capacitatea de 255 de locuri pentru activitatea elevilor din municipiu. Misiunea Centrului este de a realiza şi promova educația extrașcolară prin asigurarea platformelor de dezvoltare pentru copii, tineri, cadre didactice şi alte persoane.
🏤CCT este o instituție extrașcolară din subordinea DGETS, ce contribuie la dezvoltarea şi implementarea politicii în domeniul educației copiilor şi tinerilor, coordonează activitatea şi oferă suport metodologic şi de informare și prestează servicii extrașcolare şi extracurriculare copiilor şi tinerilor la nivel de municipiu.