Festivalului Internațional de Creație Incluzivă „Moldova mea, leagăn de flori!”

ℹ️Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din instituțiile de învățământ primar și secundar general din municipiul Chișinău, inclusiv a copiilor cu dizabilități prin îmbunătățirea și implementarea unui proces eficient și atractiv de odihnă și agrement a fost unul din obiectivele Festivalului Internațional de Creație Incluzivă „Moldova mea, leagăn de flori!”, Ediția a III-a.
🙋‍♂️Activitatea a reunit peste 200 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice, societății civile, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor pentru drepturile omului, experți naționali și internaționali, actori implicați în activități directe, cadre didactice, asistenți sociali, reprezentanți ai mediului academic, părinți, profesori, autorități și alte entități.
📢Astfel, evenimentul contribuie la consolidarea eforturilor decidenților privind incluziunea copiilor, elevilor cu cerințe educaționale speciale și cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău.
💬Menționăm că, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău s-a angajat să favorizeze autonomia și să faciliteze participarea activă a copiilor cu cerințe educaționale speciale și a copiilor cu dizabilități la viața comunității, iar sistemul de educație municipal este piatra de temelie a acestui angajament.
🎯DGETS și în continuare va implementa acţiuni concrete în scopul racordării tuturor instrumentelor educaționale, în vederea asigurării echităţii sociale şi accesului la studii de calitate prin colaborarea cu instituțiile din domeniile asistență socială și sănătate, părinții și copiii, membrii societății civile își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.
📌Astfel DGETS își propune pe viitor următoarele obiective:
✅️Promovarea în continuare a principiilor scolii prietenoase copilului: realizarea drepturilor copilului, participare democratica, securitate personala, suportul diversităţii prin crearea cooperării şi acceptării, incluziunea activă a fiecărui copil, îmbunătăţirea climatului de învăţare lichidând obstacolele în învăţare pentru fiecare copil.
✅️Crearea parteneriatelor dintre cadrele didactice şi cadrele didactice de sprijin, între cadrele didactice şi copii, între copii, părinţi şi şcoala a stat la baza creării culturii şi practicilor pozitive în educaţia incluzivă.
✅️Corelarea educaţiei incluzive cu serviciile din comunitate, formându-se astfel un sistem unitar, implicarea autorităţilor publice locale în calitate de lideri în acest proces.
✅️Promovarea în continuare a unor programe şi acţiuni specifice ce creează şi dezvoltă legături multifuncţionale între toţi actorii comunitari; parteneriate cu familii, părinţi, ONG-uri.