Finalizarea Etapei I, Concursul de admitere în învățământul liceal, sesiunea 2022-2023

Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Primăria municipiului Chișinău comunică despre finalizarea Etapei I, a Concursului de admitere în învățământul liceal, Sesiunea 2022-2023

Admiterea în învățământul liceal se desfășoară în 2 etape, în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământului liceal. Astfel, în I etapă (perioada 11–22 iulie) solicitanții au avut posibilitatea de a depune dosarul on-line pentru participare la concurs.

Conform datelor furnizate de către conducătorii instituțiilor de învățământ secundar (ciclu I și II) din subordine, în această perioadă au fost depuse total – 5265 cereri (4815 la instituțiile de învățământ public + 450 la instituțiile de învățământ privat):

 • 2827 (2659 la cele publice + 168 cele private) de cereri depuse la profilul umanist;
 • 2234 (1951 + 283) cereri depuse la profilul real;
 • 100 de cereri depuse la profilul sport;
 • 77 de cereri depuse la profilul arte.

Urmare a analizei Rezultatelor concursului de admitere în învățământul liceal, în etapa I, din 186 de clase planificate pentru admitere în cele 83 de instituții de învățământ public, în I etapă, au fost formate 141 de clase.  Astfel din 4898 de locuri planificate au fost completate 3614, din ele:

 • 2002- profil umanist;
 • 1443- profil real;
 • 88- profil sport;
 • 51- profil arte.

În același timp, precizăm că admiterea în învățământul liceal demarează și în instituțiile de învățământ privat. Astfel, în I etapă, au fost formate 29 de clase din 30 planificate. Au fost ocupate 412 locuri din 608 planificate, din ele:  

 • 140- profil umanist;
 • 272- profil real;
 • 0- profil sport;
 • 0- profil arte.

Totodată urmează să se desfășoare II etapă (08-10 august 2022) în instituțiile care, conform planului de admitere în liceu, dispun de locuri vacante:

 • 8-10 august 2022- depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma  www.escoala.chisinau.md
 • 11 august 2022 – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
 • 12 august 2022- anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

Reamintim că, înscrierea la concursul pentru clasa a X-a în municipiul Chișinău este gratuită, iar actele se depun online pe platforma www.escoala.chisinau.md