Finalizarea primei etape de înscriere a copiilor în clasa I

În temeiul raportului statistic cu privire la rezultatele înscrierii copiilor în clasa I, furnizat de către directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclu I și II, la finele primei etape în municipiul Chișinău se atestă următoarele rezultate:

Procesul de înscriere a copiilor în clasa I a fost realizat în 140 de instituții de învățământ publice și private din municipiul Chișinău, respective:

  • 123 de instituții de învățământ public;
  • 17 instituții de învățământ private.

Astfel, la finele primei etape de înscriere în clasa I în instituțiile publice din municipiul Chișinău au fost înscriși 3213 copii și respectiv:

  • 2605 – elevi din clasa I înscriși în instituție cu instruire în limba română
  • 608 – elevi din clasa I înscriși în instituție cu instruire în limba rusă

Pentru etapa a II-a de înscriere  a copiilor în clasa I în instituțiile publice din municipiul Chișinău rămân 6242 locuri disponibile. Înscrierea copiilor în clasa I va continua în perioada 14 iunie – 29 august 2022, în instituțiile care nu au suplinit locurile disponibile.

Menționăm că, în perioada 1 aprilie – 10 iunie 2022 s-a desfășurat I etapă de înscriere în învățământul primar, în instituțiile de învățământ  primar și secundar, ciclu I, conform prevederilor Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerul Educației Culturii nr. 231 din  30 martie 2022 ,,Cu privire la înscrierea copiilor în clasa  I în anul de studii 2022-2023” și a ordinului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău nr. 432 din 30 martie 2022 ,,Cu privire la înscrierea copiilor în clasa  I în anul de studii 2022-2023”.

Conform deciziei Consiliului de administrație al DGETS nr. 4/2 din 22.03.2022 ,,Cu privire la aprobarea Planului de înmatriculare în clasa I în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclu I și II (fără instituțiile private) pentru anul de studii 2022-2023” pentru anul de studii 2022-2023 se prognozează înscrierea a 9455 copii repartizați în 343 clase în cele 123 de instituții de învățământ primar și secundar, ciclu I și II.

Numărul de elevi repartizați pe clase, după cum urmează:

Nr. de clase/ elevi planificate pentru înscrierea copiilor în clasa I,

anul de studii  2022-2023

Total Din ele:
copii clase clase obişnuite clase cu profil arte clase cu profil sport clase bilingve clase cu alternativă educaţională
9455 343 278  clase 42 clase 3 clase 5 clase 13  clase
7352 elevi 1328 elevi 80   elevi 142 elevi 474 elevi

 

Pentru etapa a II-a de înscriere  a copiilor în clasa I în instituțiile publice din municipiul Chișinău rămân 6242 locuri disponibile. Înscrierea copiilor în clasa I va continua în perioada 14 iunie – 29 august 2022, în instituțiile care nu au suplinit locurile disponibile. În această perioada vor fi înscriși copiii:

  • Copiii care urmează să fie înscriși în clasa I cu profil, în alte districte școlare, pe locurile rămase libere;
  • Copiii din districtul școlar corespunzător, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși;
  • Copiii care urmează să fie înscriși în instituțiile din alte districte școlare, în funcție de locurile rămase disponibile.

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I va fi afișată public pe site-ul instituțiilor de învățământ la 30 august 2022.