Formare profesională continuă

Institutul de Științe ale Educației informează despre organizarea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională pentru cadrele didactice și pentru alte categorii de persoane, și a procesului de formare profesională continuă la distanță (online) în baza platformei Moodle elearning.ise.md. 

aviz calificare-recalificare, 2020 IȘE

aviz formare profesională la distanță, IȘE