Formarea națională „Didactice utilizării Bibliotecii digitale Educație online”

În perioada 1-31 octombrie s-a desfășurat Programului național de instruire pentru formatorii regionali „Didactica utilizării Bibliotecii digitale Educație online www.educatieonline.md” în baza Memorandumului de cooperare semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Primăria Municipiului Chișinău din 27 mai, 2020 și Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din 13.10.2020 (Ordin MECC nr.1131 din 13.10.2020), în scopul valorificării Bibliotecii digitale „Educație online” www.educatieonline.md.

Astfel, cei 85 de formatori locali din toate raioanele țării au studiat aprofundat resursele oferite de biblioteca digitală și au organizat sesiuni de diseminare în cascadă în instituțiile din subordinea OLSDI-urilor corespunzătoare. 

„Respect, admiratie și mulțumire pentru aportul adus întregului sistem educațional din țară, pentru desiminarea experienței și bunelor practici la nivel național privind modalitățile de utilizare a suportului digital www.educatieonline.md ca orele pe care le predăm să devină mai variate și interesante.”

Croitoru Ina, profesoară de Istoria românilor și universală la IPLT „PROMETEU” din s.Grozesti, r.Nisporeni

„Activând cu elevi cu CES, nu credeam că este posibilă utilizarea Bibliotecii digitale. Participarea la această formare m-a ajutat să descopăr multitudinea de posibilități de utilizare a acestui Tezaur și în instruirea copiilor cu CES! Voi transmite această experiență și colegilor mei! Vă mulțumim!”

Brașoveanu Eudochia, psihopedagog/logoped, Școala Specială nr.12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă, Chișinău

„Datorită acestui curs de instruire am descoperit din nou resursele Bibliotecii digitale sub un alt unghi de vedere. Tehnicile de lucru descoperite îmi vor fi de un real folos în activitatea de zi cu zi. Mulțumesc organizatorilor pentru bunăvoință de a împărtăși din experiența profesională acumulată în cadrul proiectului!”

Anghel Tatiana, învățătoare la clasele primare, Școala primară nr.83 ,,Grigore Vieru”, Chișinău

„Un curs extrem de interesant, util, practic. Strategiile didactice cu privire la dezvoltarea competențelor TIC au fost bine organizate. Am bifat că mi-a plăcut toate sarcinile în cadrul acestui curs nu ca o formă de realizare rapidă a sarcinii, ci pentru că totul chiar a fost excelent. Pentru viitor ne-ați inspirat să participăm la Proiectul: „Parteneriate educaționale online”.

Bâlici Marcel, profesor de Limba și literatura română, LT „Rambam”, Chișinău

„От имени учителей русского языка и русских школ района благодаpю Вас за создание прекрасных продуктов. Жплаем Вам здоровья, и новых замечательных идей.”

Gîscă Elena, profesor de limba rusă, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu, mun. Orhei