Formarea profesională a cadrelor manageriale din instituțiile de învățământ general a municipiului Chișinău – imperativ al calității în educație

Direcția Managementul resurselor umane a DGETS a organizat, astăzi, 18 ianuarie 2023, cea dea treia zi a Sesiunilor de Instruire – Aspecte teoretice și practice privind aplicarea corectă a legislației muncii, activitate găzduită de Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Doina și Ion Aldea Teodorovici”.

Misiunea fundamentală a evenimentului fiind, analiza rezultatelor studiului privind Modificările operate în Codul muncii pe parcursul anului 2022 și încurajarea discuțiilor între cadrele manageriale și experții în domeniu cu privire la provocările și tendințele generale ce vizează subiectul respectiv.

De această dată, formatorul seminarului, Alexandru GHEȚU, expert în domeniul raporturilor de muncă din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a analizat și explicat la modul practic unele aspecte ale managementului eficient al resurselor umane. Instruirea s-a axat pe mai multe subiecte și exemple ce țin de stabilirea unui sistem practic, oferind participanților la dispoziție soluții, explicații, comentarii, recomandări și atenționări pentru orice situație unde apar neclarități, cu accent pe erorile grave pe care le pot face!

Participanți ai Sesiunii de Instruire au fost 59 de cadre de conducere a instituțiilor de învățământ din municipiu interesați de îmbunătățirea procedurilor și sistemelor de lucru, calității actelor elaborate la nivel de instituție cu identificarea și implementarea modelelor de management eficient al calității serviciilor educaționale.

Seminarul a oferit participanților posibilitatea de a face schimb de informații și bune practici relevante din propria lor experiență.