Formarea profesională continuă la nivel instituțional – imperativ al calității în educație

ℹ️Formarea profesională continuă la nivel instituțional este o valoare a dezvoltării competențelor cadrelor didactice spre o evoluție în educație. Discuțiile din atelierul dat s-au dus într-o manieră constructivistă cu generarea unei rezoluții de calitate. Subiectele care circumscriu tematica atelierului vizează problematica calității formării continue a cadrelor didactice din toate instituțiile de învățământ general, începând cu educația timpurie până la treapta liceală.
📌În rezoluția atelierului s-au formulat următoarele propuneri de eficientizare a calității procesului de formare profesională continuă, printre care menționăm:
✅️Elaborarea unui Program Național de formare continuă a cadrelor didactice pentru integrarea europeană;
✅️Implementarea Programelor de menținere, creare a stării de bine în fiecare instituție; Susținerea, motivarea și promovarea cadrelor didactice în formarea profesională continuă la nivel instituțional;
✅️Compatibilizarea deplină a programelor naționale de formare cu valorile europene a standardelor formării continue a cadrelor didactice;
✅️Finanțarea deplină a cursurilor de formare pentru toate categoriile de personal din instituțiile de învățământ general;
✅️Asigurarea unei coerențe și consistențe funcționale prin promovarea abordării sistemice și integratoare a procesului de formare continuă, adaptarea la particularitățile categoriilor de cadre didactice;
✅️Îmbunătățirea permanentă a Programelor de formare continuă adaptate la competențele europene.
💬Respect și recunoștință pentru implicare, participare, formularea rezoluției atelierului experților în domeniu.