Funcție Vacantă – specialist superior în cadrul secției Agregare Date și Raportare Operațională Consolidată

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist Superior în cadrul Secției Agregare Date și Raportare Operațională Consolidată.

Denumirea funcției vacante: Specialist Superior

Scopul general al funcției: Asigurarea procesului de recepționare, sistematizare, analiză a datelor și de raportare operațională consolidată privind activitatea DETS de sector și a instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară din subordine, inclusiv procesul de distribuire și utilizare a resurselor financiare și materiale destinate dezvoltării infrastructurii instituțiilor de învățământ.

Sarcinile de bază ale funcției:

  • Planificarea activităților conform domeniilor de competență;
  • Asigurarea procesului de repartizare și de valorificare a resurselor financiare și materiale destinate dezvoltării infrastructurii instituțiilor de învățământ general din subordine;
  • Asigurarea procesului de implementare în cadrul DETS de sector și în instituțiile de învățământ cu autonomie financiară din subordine a altor politici economico-financiare naționale și sectoriale;
  • Realizarea procesului de agregare a datelor și raportarea operațională consolidată a informației din instituțiile de învățământ general din subordine;
  • Realizarea implementării altor politici naționale și sectoriale, conform domeniilor de competență.

Condiții pentru candidații la ocuparea funcției vacante: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) studii superioare în domeniul economie, administrație publică și/sau juridica; c) 1 an de experiență profesională în domeniu; d) Cunoașterea legislației în domeniul elaborării actelor normative și a documentelor; e) Cunoașterea limbii de stat; f) nu are antecedente penale.

Cerințe specifice pentru funcția de specialist principal: Abilități: planificare, lucru în echipă, cooperare, comunicare, flexibilitate, lucru la calculator (MS Office, Excel, Power Point, Internet). Atitudini/comportamente: responsabilitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, integritate, inițiativă.

Depunerea CV-urilor: CV-urile vor fi depuse la adresa: str. M. Dosoftei, 99, biroul nr.13, Direcția Managementul Resurselor Umane sau la adresa electronică dgets.concursuri@gmail.com, până la data de 8 decembrie 2023, ora 17:00. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor – Veronica Donțu, tel. (022) 201618.