Graficul de sistare a activității în perioada de vară a instituțiilor publice de educație timpurie de tip general

Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău, aduce la cunoștință comunității civile Graficul de sistare a activității în perioada de vară a instituțiilor publice de educaţie timpurie de tip general (educație antepreşcolară și învăţământ preşcolar), special, sanatorial şi complexele  educaţionale-şcoli primare-grădiniţe, gimnazii din orașul Chişinău.

Conform prevederilor Regulamentului – tip al instituției de educație timpurie (aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 254 din 11.10.2017), Cap. IV. Secțiunea 2, Pct.54, Instituțiile  de  educație  timpurie  funcționează  continuu,  pe  durata întregului an, cu  o  vacanță, timp  în  care  se  realizează  lucrări  de  igienizare, dezinsecție,  reparații  curente  și/sau  capitale,  cu  acordarea concediilor personalului instituției, conform Codului muncii.

Începând cu 01 iunie 2022 din numărul total de 140 instituții de învățământ în care frecventează copiii de vârstă preșcolară din oraș/suburbii și în rezultatul sondajelor efectuate preventiv, pentru perioada de vară se solicită suspendarea activității temporare a instituțiilor de învățământ, după cum urmează:

  • Iunie – 9 instituții (oraș 79, 124, 52, 75, 110, 60, IPȘPG 88, 138, 136)
  • Iulie – 25 instituții (oraș 17, 35, 49, 71, 77, 89, 98, 99, 106, 122, 123, 141, 85, 119, ȘPG ,,Antonin Ursu”, 46, 78, 167, GG Cruzești (cu grupe de grădiniță)
  • August –  5 instituții (oraș 103, 104, 112, 165, 216).

Argumentul fiind: Finisarea lucrărilor incluse în Proiectul Reabilitarea măsurilor de eficientizare energetică, Reparație capitală, schimbarea geamurilor, lucrări de tâmplărie; Reparația capitală a depozitelor de legume, produse alimentare; Reparația capitală a grupelor/coridoarelor; Reparația capitală a sistemei de canalizare, apeduct; Acordarea concediilor personalului instituției conform Codului Muncii.

Din aceste instituții:

  • 1 instituție- finisarea lucrărilor incluse in proiectul Reabilitarea măsurilor de eficientizare energetică;
  • 16 instituții- reparații capitale;
  • 21 instituții- reparații curente;
  • 3 instituții sunt: (complexe educaţionale-şcoli primare-grădiniţe, gimnazii), respectiv aici avem plecarea în vacanță a elevilor, imposibilitatea alimentației copiilor în perioada iulie – august (combinatele şcolăreşti își sistează activitatea pe perioada iulie și august).

Totodată, conform Regulamentului în perioada sistării activității instituției, conducătorul, la necesitate și conform solicitărilor va  întreprinde măsuri de asigurare a copiilor neîncadrați, contactând instituții apropiate, din raza unității administrativ-teritoriale respective, care funcționează în perioada respectivă și pot prelua acești copii, sau va oferi părinților alte alternative.

Fișier atașat…Graficul de sistare a activităţii în perioada de vară a instituţiilor publice de educaţie timpurie de tip general din orașul Chişinău