Implementarea Catalogului Electronic

Direcția Generală Educație Tineret și Sport dorește să aducă la cunoștința publicului că, în efortul de a îmbunătăți și de a moderniza procesul de învățământ în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău, se implementează Catalogul electronic (SICE). Acesta are scopul de a asigura o evidență zilnică precisă și eficientă a procesului educațional la nivel de instituție.

În conformitate cu Instrucțiunea de implementare a Catalogului electronic, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova nr. 1022 din 14.08.2022, conectarea instituțiilor de învățământ la acest catalog electronic se va realiza în urma solicitării din partea conducerii instituției.

Pentru a solicita conectarea la Catalogul Electronic, conducerile instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău sunt rugate să trimită cererea lor la adresa de e-mail victoria.musienco@mec.gov.md. Acest demers este necesar pentru a iniția procesul de conectare și a asigura accesul instituției la catalogul electronic.

Este important de menționat că, în baza experienței acumulate în utilizarea SICE timp de cel puțin un an de studii, fiecare instituție de învățământ are posibilitatea să ia decizia de a renunța la catalogul pe suport de hârtie. Odată luată această decizie, instituția trebuie să notifice atât Ministerul Educației și Cercetării, cât și Direcția Generală Educație Tineret și Sport cu privire la aceasta.

DGETS încurajează utilizarea catalogului electronic pentru a facilita gestionarea și evidența activităților școlare, contribuind astfel la eficiența și transparența procesului educațional în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău.