Implementarea proiectului ,,ABC-ul Ecologic. Legume Eco pe masă – o planetă sănătoasă”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează despre implementarea proiectului ,,ABC-ul Ecologic. Legume Eco pe masă – o planetă sănătoasă”, realizat de Administrația IP Liceul Teoretic ,,Grătiești” în cadrul proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”.
Administrația instituției este în toiul desfășurării proiectului, elevii realizând diverse activități.
 
Astfel până la moment au fost organizate ore cu tematică ecologică practic la toate disciplinele, unde elevii au înțeles despre impactul unei vieți ecologice.
 
Inițial au fost procurate câte o urnă pentru colectarea separată a hârtiei. La sfârșitul săptămânii elevii din echipa verde, împreună cu reprezentanți din fiecare clasă (câte o clasă săptămânal), adună această hârtie (verificând cantitatea) și confecționează peleți. Aceștea fiind depozitați la moment. Totodată au fost procurate urne speciale pentru reciclarea gunoiului.
 
Echipa Verde fiind ghidată de profesorul de biologie împreună cu toți doritorii din instituție au studiat și au documentat toate florile, plantele din liceu, descoperind că sunt în jur de 30 de specii. La etapa actuală ei lucrează pe teren pentru a identifica tipurile de arbuști, copaci, pomi care cresc pe teritoriul adiacent, realizând și un plan de amenajare a terenului. Totodată este în proces de construcție peretele fitomodul, care va fi semănat din plante de „Floarea Spatefilul” cu capacitate de absorbție a surplusului de umiditate.
 
Pe parcursul proiectului, și nu doar, urmează să mai fie realizate activități menite promovării comportamentelor ecologice în rândurile elevilor.