În anul 2021 formările profesionale continue vor fi organizate de către prestatorii de servicii de formare profesională continuă ale căror programe au fost acreditate sau autorizate provizoriu

Ministerul Educației Culturii și Cercetării vă informează despre completarea ordinului nr.1469 din 31.12.2020 cu privire la organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021.

De  menționat că prestarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale de către prestatorii de servicii de formare profesională continuă ale căror programe au fost acreditate sau autorizate provizoriu, va asigura calitatea formării profesionale continuă, precum și va contribui la asigurarea sistemului educațional cu cadre didactice și manageriale înalt calificate.

Detalii:
Ordinul MECC nr.1469 din 31.12.2020 „Cu privire la organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021”
Ordinul MECC nr.39 din 25.01.21„Cu privire la organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale în cadrul IFC”
Ordinul MECC nr.78 din 28.01.21„Cu privire la completarea ordinului nr.1469 Cu privire la organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021”