În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău  solicită identificarea doritorilor de a participa la formarea profesională continuă, online, privind implementarea Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice/ de conducere din învățământul general.

Formarea cadrelor de conducere se planifică pentru perioada aprilie – mai 2022, iar pentru cadrele didactice – iulie – august 2022.

 Nu pot participa persoanele care au participat la formarea nominalizată în anul 2016 sau 2017 și 2021 sau participă la moment.

Informația solicitată va fi inclusă într-un tabel, conform modelului anexat și va fi expediată la adresa liliaursu68@gmail.com până miercuri, 02.02.2022.