În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I și II

DGETS municipiul Chișinău, la solicitarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, roagă să comunicați cadrelor didactice din subordine care au avut elevi premianți la Olimpiadele Republicane din anul 2020, să se prezinte, având actul de identitate, la oricare dintre oficiile ÎS „Poșta Moldovei” pentru a ridica premiile acordate.

Totodată, rugăm să informați și profesorii care nu și-au ridicat premiile din anii precedenți, să se prezinte la oficiul poștal până la finalul lunii decembrie 2020.