În atenția comunității civile

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport informează despre acțiunile întreprinse la inițiativa de conlucrare dintre Centrul Național Anticorupție, Asociația Obștească ,,Părinți solidari” și DGETS în scopul abordării subiectului ,,Prevenirea fenomenului de colectare a taxelor ilegale pentru activitatea grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău”.

În anul de studii 2022-2023 sunt înscriși în clasele primare 40 558 elevi.  Din numărul acestora, elevi încadrați în activitățile claselor şi grupelor cu program prelungit sunt 28 708.

Totodată, pentru perioada septembrie – decembrie 2022, prin ordinul DGETS, au fost organizate 1029 de grupe în 110 instituții de învățământ primar și secundar cu salarizarea efectuată din sursele financiare alocate suplimentar prin decizia Consiliului municipal Chișinău.

Alocațiile financiare pentru perioada septembrie – decembrie 2022 sunt 23 560 000 lei.

În context, DGETS pe parcursul anului de studii 2022-2023 a întreprins acțiuni concrete în scopul comunicării eficiente cu conducătorii instituțiilor de învățământ primar și secundar și comunitatea de părinți:

 1. Ședința Consiliul consultativ al DGETS, septembrie 2022, membrii căruia sunt reprezentanții comunității părinților, consilieri municipali și cadre de conducere din instituțiile de învățământ general. În cadrul ședinței s-au discutat soluții/activități de prevenire și combatere a fenomenului de însușire de bunuri materiale/financiare de către personalul instituțiilor municipale de învățământ, inclusiv la grupele/clasele cu program prelungit.
 2. Emiterea ordinului DGETS nr.1445 din 13.10.22 cu privire la punerea în aplicare a deciziei Consiliului consultativ nr.1/2 din 29.09.2022, cu privire la aprobarea Grupului de lucru format din angajații DGETS, cadre de conducere și cadre didactice în scopul identificării acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului de însușire de bunuri materiale/financiare de către personalul instituțiilor municipale de învățământ.
 3. Plasat pe pagina oficială WEB a DGETS informații privind alocațiile financiare ale APL pentru fiecare instituție de învățământ separat la decizia Consiliului consultativ a DGETS, în contextul necesității identificării unor soluţii de prevenire şi combatere a fenomenului de însușire de bunuri materiale/financiare de către personalul instituțiilor municipale de învățământ.
 4. 2 ședințe de informare cu directorii instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar ciclul I și II din mun. Chișinău, în zilele 15 și 22 noiembrie 2022, cu chestiuni abordate conform agendei de lucru: Responsabilități și drepturi în contextul respectării actelor normative privind plățile formale și informale, invitat Ion Pruteanu, șef direcția educație anticorupție, CNA.
 5. Ședință de lucru la 22 noiembrie 2022 cu participarea directorului executiv al AO ,,Părinți solidari”, Ala Revenco, șefului direcției educație anticorupție, CNA, Ion Pruteanu, șefului adjunct al DGETS, Viorica Negrei, șefului adjunct al DGETS, Andrei Pavaloi, cu  abordarea subiectului Prevenirea fenomenului de colectare a taxelor ilegale pentru activitatea grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău.
 6. Emiterea, conform deciziei din cadrul ședinței comune din data 22.11.22, a scrisorii DGETS nr. 0118/4326 din 02.12.22 în atenția directorilor instituțiilor de învățământ primar și secundar din mun. Chișinău. În scrisoare s-a menționat că în scopul asigurării transparenţei procesului decizional al activităţii instituţiilor de învăţământ primar, secundar ciclul I și II se solicită directorilor instituţiilor de învăţământ să plaseze pe panourile informative și  să publice pe paginile oficiale ale a instituției de învățământ, informaţii cu referinţă la:
 • executarea bugetului instituţiei pentru anul 2022 privind alocațiile pentru organizarea claselor/ grupelor cu program prelungit;
 • ordinul intern de organizare a grupelor cu program prelungit;
 • numărul de grupe cu program prelungit;
 • programul de activitate a fiecărei grupe cu program prelungit;
 • activitatea lunară a acestora.
 1. Angajații Direcției management instituțional din cadrul DGETS, în perioada lunii decembrie au efectuat vizite de monitorizare în 15 instituții de învățământ, examinând în teren respectarea actelor normative cu referire la activitatea claselor/ grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ și respectarea solicitării prin scrisoarea menționată mai sus. Vizitele de monitorizare vor continua pe parcursul semestrului 2 al anului școlar 2022-2023.