În atenţia comunităţii civile

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport informează despre demararea perioadei de organizare a Olimpiadelor la disciplinele şcolare, ediţia 2023, etapa de sector.

Olimpiadele la disciplinele şcolare, ediţia 2023, etapa de sector, sunt organizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind concursurile și olimpiadele şcolare, aprobat prin ordinul MECC nr.1222 din 06 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare aprobate prin ordinul MEC nr. 1311 din 28.12.2022, respectiv ordinul DGETS nr. 1778 din 16.12.2022 cu privire la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare, ediţia anului 2023.

La etapa de sector a olimpiadelor la disciplinele şcolare instituţiile de învăţământ deleagă un număr de elevi echivalent cu numărul de clase la paralelă, stabilit în ordinea descrescândă a punctajului acumulat la etapa locală a olimpiadei în anul curent şi elevii care au obţinut diplome de gradul I, II şi III la etapa de sector din anul precedent.

În cazul în care elevul deţinătorul locurilor I, II sau III la etapa de sector din anul precedent de studii este liderul clasamentului la etapa locală din anul curent, atunci locul său de participare la etapa de sector în anul curent nu se atribuie altui elev.

Instituțiile de învățământ care au elevi premianți cu diplome de gradul I, II sau III la olimpiada republicană, ediţia anului 2022, pot delega suplimentar la etapa de sector, în anul curent, la disciplina corespunzătoare de concurs, un număr de elevi egal cu numărul respectiv de elevi premianți. Locurile suplimentare se acordă la clasele în care studiază în anul curent elevii premianți cu diplome de gradul I, II, III la olimpiada republicană, ediţia anului 2022. Numărul locurilor corespunzătoare elevilor clasei a XII-a se acordă la cea mai mică din clasele ce vor participa la etapă de sector a olimpiadei în anul curent, la disciplina respectivă de concurs. În cazul în care elevul premiant cu diploma de gradul I, II sau III la etapa republicană și-a schimbat instituția de învățământ, locul suplimentar de delegare la următoarea etapă a olimpiadei din anul curent se atribuie instituției de învățământ la care își făcea studiile elevul premiant la momentul obținerii diplomei de gradul I, II sau III la olimpiada republicană.