În atenția comunității de părinți și persoanelor interesate

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău (DGETS) în limitele competenței, asigură și monitorizează executarea actelor normative în domeniul educației în cadrul instituțiilor de învățământ din subordine.

În procesul de monitorizare a implementării prevederilor Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II (în continuare Regulament), aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.235/2016 cap. IV, secțiunea a 3-a „Mișcarea/transferul elevilor”, DGETS a atestat existența unor carențe în procesul de realizare a transferurilor elevilor în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, atât pe teritoriul administrativ-teritorial al municipiului Chișinău cât și  în instituțiile de învățământ din raioanele Republicii Moldova.

În context, considerăm oportun informarea comunității de părinți și a persoanelor interesate cu unele prevederi regulamentare ce vizează transferul elevilor de la o instituție de învățământ la alta.

  1. Transferurile din instituțiile de învățământ primar și secundar se realizează după coordonarea cererii de către directorii celor două instituții de învățământ: instituția în care se transferă și instituția de unde se transferă.
  2. Elevii din ciclul primar (clasele I-a – a IV-a) și gimnazial (clasele V-a – a IX-a) se pot transfera, în perioada vacanțelor.
  3. Transferul elevilor din clasele X-XII se efectuează în perioada inter-semestrială sau în vacanța de vară.
  4. Transferul elevilor poate fi realizată și în timpul anului școlar, dar în anumite situații, prevăzute în pct. 170 al Regulamentului nominalizat supra.
  5. 5.Elevii din învățământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ și Limba străină 1 în condițiile stipulate în pct.175 al Regulamentului.
  6. Elevii din clasele absolvente a XII-a (a XIII-a) pot să se transfere numai după primul semestru, în perioada vacanței, doar la același profil, cu păstrarea Limbii străine I și cu acordul DGETS.

După 15 ianuarie orice transfer în clasele absolvente este interzis.

Totodată, DGETS vă informează că, alte detalii cu privire la transferul elevilor dintr-o instituție de învățământ primar și secundar, ciclul I și II la alta le puteți găsi în pct.165 – 182 al Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 235/2016.