În atenția comunității educaționale și a societății civile din municipiului Chișinău

Organizarea consultărilor publice cu scopul  de abrogare a Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/7 din 10 octombrie 2013 „Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea Premiului de merit pentru încurajarea elevilor, sportivilor și oamenilor în etate”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 13 septembrie 2021, consultarea publică  a intenției de  abrogare a Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/7 din 10 octombrie 2013 „Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea Premiului de merit pentru încurajarea elevilor, sportivilor și oamenilor în etate”.

Scopul  abrogării proiectului este: elaborarea Deciziei și a Regulamentului în redacție nouă;

Necesitatea  abrogării deciziei :  datele și condițiile de participare în concurs sunt depășite;

Beneficiarii proiectului de decizie suntelevii, sportivi și oamenii în etate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 435 din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, Legea 436-XVI „Privind administrația publică locală”,  Legea nr. 215 din 29.07.2016 „Cu privire la tineret”, CODUL  nr. 152 din 17.07.2014 Codul Educației al Republicii Moldova

Recomandările pe marginea intențiilor de abrogare  supuse consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 septembrie 2021, pe adresa domnului  Andrei Pavaloi, șef adjunct al DGETS,  pe adresa electronică:  dgetsmun@gmail.com, cu indicația „ Consultări publice”,   la numărul de telefon:  022-201601 sau pe adresa  mun. Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, 99.

Decizia, Regulamentul  propuse spre abrogare sunt disponibile pe pagina web oficială (chisinauedu.md/regulamente/) sau la sediul  Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, situat pe adresa  mun. Chișinău,  str. Mitropolit Dosoftei, 99.

Detalii….Decizie nr 8/7 din 10 octombrie 2013 Despre aprobarea Regulamentului privind acordarea Premiului de merit pentru încurajarea elevilor, sportivilor și persoanelor în etate