În atenția comunității educaționale și a societății civile din municipiului Chișinău

Eradicarea practicilor de colectare a plăților informale în sistemul educațional este unul dintre principalele obiective pe care și le-a asumat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în activitatea sa. Astfel, în permanență își consolidează eforturile în acțiunile ce vizează prevenirea și combaterea plăților informale în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Primordial este să asigurăm cât mai multă transparență în activitatea Asociațiilor obștești și să le aducem în câmpul legal. Misiunea educativă a instituțiilor de învățământ obligă personalul din sistemul educațional să demonstreze toleranță zero la corupție şi asigurarea unui structuri integre și transparente de învățământ.

Administrația DGETS reiterează că, o asociație părintească urmează să fie înregistrată la Ministerul Justiției, iar la această structură părinții pot adera doar benevol. Plata donației trebuie să fie confirmată prin bon de plată sau prin document bancar. Totodată este obligatoriu să existe o transparentizare a resurselor publice şi celor alocate către instituțiile de învățământ, dar şi publicarea rapoartelor trimestriale, iar gestiunea bugetelor trebuie să fie una participativă. E necesară consolidarea transparenței în procesul utilizării fondurilor extrabugetare de către instituțiile de învățământ, eficientizarea rolului reprezentanților părinților şi elevilor în prevenirea şi lupta contra colectărilor ilicite de bani sistemice din mediul educațional.

In acest context, la începutul a.c. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, sub egida Primăriei municipiului Chișinău au lansat un chestionar online adresat chișinăuienilor, privind fenomenul corupției în școli și grădinițe. Scopul acestui instrument rămâne a fi combaterea corupției în instituțiile educaționale din capitală. În cadrul chestionarului atât părinții, elevii, profesorii, cât și managerii instituțiilor educaționale au posibilitatea s-ă indice anumite sesizări sau acțiuni suspecte la care au fost prezenți sau pe care le-au observat în timpul procesului educațional din instituții. Informația adunată în urma chestionarului va fi procesată confidențial și va rămâne anonimă.

Totodată, în scopul interzicerii plăților formale și informale în instituțiile de învățământ subordonate, DGETS a emis Ordinul-216-din-16.03.2021 „Cu referire la interzicerea plăților formale și informale de la elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere”, prin care se interzic categoric plățile sub orice pretext (presupusele taxe de înmatriculare în instituțiile cu finanțare de la buget, asigurarea cu manuale de alternativă, prestarea serviciilor educaționale suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea lucrărilor de reparație, amenajarea și dotarea instituțiilor de învățământ, organizarea activităților extrașcolare, etc.) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și familiilor acestora.

De asemenea reamintim că, pentru o bună organizare a procesului de înregistrare și înmatriculare a copiilor în instituțiile de învățământ general au fost create platformele online egradinita.md si escoala.md. Procedura de înscriere on-line pe platforma egradinita.md si escoala.md are drept scop:

  • Asigurarea accesului la educaţie a fiecărui copil;
  • Transparentizarea procesului de înscriere a copiilor în instituțiile de învățământ general;
  • Minimizarea riscurilor de corupție în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău;
  • Optimizarea procesului de stocare şi prelucrare a rezultatelor înscrierii copiilor;
  • Gestionarea eficientă a timpului angajaților din sistemul educațional municipal;
  • Monitorizarea activității instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat pe domeniul vizat.